Plasiranje perkutane nefrostome (drenažnog katetera)

ŠTA JE HIRURŠKO PLASIRANJE PERKUTANE NEFROSTOME?

Kod normalnog bubrega mokraća uz pomoć mišićne cevčice (uretera)  stiže do mokraćne bešike. Prekid normalnog protoka mokraće (zbog  prisustva kamena ili krvnog ugruška) utiče na funkciju bubrega, naročito  ako je udružena i infekcija urinarnog trakta. U cilju premošćavanja  blokade prolaska mokraće postoji mogućnost plasiranja drenažne cevčice  (katetera) kroz kožu u bubreg. Intervencija se naziva plasiranje  perkutane (preko kože) nefrostome (drenažnog katetera) uz pomoć lokalnog  anestetika (koji umrtvljuje mesto intervencije). Uz pomoć katetera  mokraća se drenira u specijalnu kesu za prikupljanje mokraće. Celokupna  procedura traje 20 do 90 minuta.

ZAŠTO SE RADI/INDIKACIJE

• Intervencija se radi kada se drugim dijagnostičkim metodama pokaže  prisustvo blokade protoka mokraće, koje ukoliko se ne premosti ili reši  operacijom može uticati na funkciju bubrega.

KAKO SE IZVODI?

• Tokom intervencije ležaćete na stomaku na rentgenskom stolu.  Dobićete u venu (intravenski) lek protiv bolova ili lek za smirenje  (sedativ). Doktor će deo kože na kom se obavlja intervencija  dezinfikovati. Nakon toga će uz pomoć rentgena ili ultrazvuka odlučiti  koje je najpodesnije mesto za obavljanje intervencije. Deo kože na kom  se obavlja infekcija će biti umrtvljeno zbog korišćenja lokalne  anestezije, nakon čega lekar ubacuje tanku iglu u bubreg.
• Kada  doktor bude siguran da je igla na pravom mestu, kroz iglu postavlja žicu  vodič u bubreg, što omogućava adekvatno postavljanje urinarnog  katetera. Nakon toga se urinarni kateter fiksira za površinu kože i  povezuje sa kesom za dreniranje mokraće.

POTENCIJALNI RIZICI

• Plasiranje perkutane nefrostome predstavlja bezbednu proceduru  kojom se umesto obavljanja opsežnije operacije rešava problem.  Komplikacije koje nastaju ne dešavaju se često i najčešće nisu teške.  Može se desiti da Vas mesto intervencije boli (u konsultaciji sa lekarom  možete uzeti lek protiv bolova).
• Najteža komplikacija do koje  može doći je nemogućnost adekvatnog plasiranja drenažnog katetera.  Ukoliko nastane ovaj problem, može biti potrebna operacija. Može doći do  krvarenja iz bubrega ili do infekcije (koja se može adekvatno lečiti  antibioticima).

PRIPREMA

• Procedura se obavlja najčešće u bolničkim uslovima. Ne smete jesti  bar 4 sata pre operacije,ali možete popiti manju količinu tečnosti.  Ukoliko postoji potreba moći ćete da uzmete lek za smirenje ili  antibiotik.
• Obavestite lekara ukoliko imate poznatu alergiju na lekove, hranu ili kontrastno sredstvo.

OPORAVAK NAKON PLASIRANJA PERKUTANE NEFROSTOME

• Nakon intervencije provešćete nekoliko sati u bolnici u prostoriji  za oporavak. Za ovo vreme zdravstveni radnici će Vam pratiti puls i  krvni pritisak, kako bi bili sigurni da je intervencija prošla bez  ozbiljnijih komplikacija.
• Kada se plasira drenažni kateter  (nefrostoma) u bubreg, za drugi kraj katetera se vezuje kesa za  skupljanje mokraće. Sa nefrostomom ćete moći potpuno normalno da  funkcionišete. Veoma je značajno da ne pravite iznenadne pokrete, npr.  da naglo ustanete sa stolice a da ste zaboravili da imate nefrostomu.  Neophodno je da redovno praznite sadržaj iz kese, kako ne bi postala  suviše teška. Ukoliko Vam zdravstveni radnici naglase, može biti  potrebno da u određenim trenucima merite ukupnu količinu mokraće  skupljenu za 24 sata. Koliko će dugo stajati nefrostoma zavisi od  razloga zbog kog je postavljena. Samo uklanjanje drenažnog katetera nije  bolno.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
64.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!