Post COVID Cardio Package

Predviđen za sve pacijente lečene od COVID-a , može se zakazati odmah po završetku lečenja

Vreme
PROGRAM
Cena u okviru paketa
1. dan
LABORATORIJSKE   ANALIZE KRVI:
kompletna krvna slika, CRP, LDH, Feritin, D   dimer, AST, ALT, Hs Troponin
IgM+IgA i IgG At na SARS-CoV-2;   uzorkovanje krvi, Glikemija, HbA1C

1. dan 
PREGLED   KARDIOLOGA SA EKG-OM  

1. dan
ULTRAZVUK  SRCA ( EHOKARDIOGRAFIJA)

1. dan
24-SATNI EKG HOLTER

2. dan
TEST OPTEREĆENJA SRCA ( ERGOMETRIJA)

2. dan
ZAKLJUČAK KARDIOLOGA


Ukupno
30.000
Ako iz bilo kog razloga nije indikovana ergometrija 
25.000


Za sportiste, rekreativce i mlađe od 18 godine, pre povratka u trenažni proces, preporučuje se:

Pregled specijaliste sportske medicine, uz Post Covid pakete, cena 4000,00 dinara

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
30.000
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!