Poštedne operacije dojke zbog zloćudnih tumora

Dijagnoza i prognoza

Rak dojke se dijagnostifikuje kliničkim pregledom, ultrazvučnim pregledom, mamografijom i magnetnom rezonancijom. Dijagnoza može da se potvrdi i punkcionom (FNA) biopsijom dojke i limfnih čvorova ili biopsijom širokom iglom (‚‚core” biopsija, CNB dojke). Ove dijagnostičke procedure u Bel Medicu radi Prim. dr sci. med. Magdalena Radović, radiolog. 

Zloćudni tumori zahtevaju hitno otklanjanje operacijom ukoliko su malih dimenzija, imaju povoljan biološki profil i nisu se proširli po telu (udaljenje metastaze).  U ranim fazama, kada je bolest ograničena samo na dojku petogodišnje preživljavanje je 99%, kada je bolest regionalna petogodišnje preživljavanje je 86%, a kada se kod pacijenta jave udaljene metastaze petogodišnje preživljavanje je 27%. Zbog toga je veoma važno da se bolest otkrije u najranijoj fazi kada je izlečenje moguće.

Ako je tumor otkriven u ranoj fazi i ne prelazi 2 cm u prečniku preduzima se poštedna operacija dojke kod najvećeg broja pacijenata. Međutim, veličina tumora nije jedini kriterijum za ovakvu vrstu hiruške intervencije na dojci.

Kriterijumi i indikacije za poštedne operacije dojke

Odluka o mogućnosti izvođenja poštedne operacije se donosi na osnovu uvida u kompletnu dijagnostiku koja podrazumeva: 

 • Mamografiju
 • EHO dojke (ultrazvučni nalaz)
 • MR dojke (snimak magnetnom rezonancijom) 
 • histopatološki nalaz nakon učinjene tru cut biopsije (HP nalaz-tip karcinoma, status ER, PR, HER2, Ki-67%).  

Konzilijum pri donošenju odluke o operaciji uzima u obzir i sledeće:

 • odnos veličine dojke i veličine tumora u dojci
 • tip karcinoma i njegov biološki profil
 • sagledavanja kompletne dijagnostike i pridruženih bolesti pacijenta. 

Konzilijum za dojku predlaže tip hirurškog lečenja oslanjajućl se na važeće nacionale i svetske vodiče za lečenje rak dojke (Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje raka dojke, Breast cancer NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology Version 6.2020, September 8, 2020, Early Breast Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines, Ann Oncol (2019).  

Prema sadašnjim vodičima pacijenti koji imaju tumore manje od 2 cm sa povoljnim biološkim profilom su kandidati za izvođenje poštedne operacije. U nekim slučajevima poštedna operacija se može uraditinakon sprovođenja neoadjuvantnog lečenja (hemio/biološka/hormonska terapija) koja za cilj ima da se tumor smanji.

Šta je poštedna operacija dojke?

Poštedne operacije dojke predstavljaju skup različitih hirurških intervencija na dojci i regionalnim limfnim čvorovima, sa ciljem izlečenja, a uz očuvanje dojke i postizanja zadovoljavajućeg estetskog efekta. Hirurg na osnovu sveobuhvatne preoperativne dijagnostike planira operativni rez u cilju postizanja što boljeg estetskog rezultata, ali ne na račun radikaliteta.  Zadatak hirurga je da obezbedi čiste margine nakon uklanjanja zloćudnog tumora dojke. Potom se rekonstruiše defekt koji je nastao uklanjanjem dela dojke.  Potvrdu čistih margina nakon uklanjanja tumora se postiže jednovremenom analizom tkiva iz margina tumora u toku operacije (Ex tempore, frozen section).  

Za rekonstrukciju defekta se koriste različite tehnike iz domena rekonstruktivne hirurgije, ali bez ugradnje protetskog materijala.  Nakon dobro urađene i planirane poštedne operacije većina pacijenata će imati odličan estetski rezultat. 

Zašto se uklanjaju limfni čvorovi?

S obzirom da hirurgija kancera predstavlja hirurgiju organa ishodišta (dojke) i hirurgiju regonalniih limfnih čvorova, poseban aspekt hirugije dojke je hirurgija limfnih čvorova pazušne jame, tj.regije koja je potencijalno prvo mesto za širenje raka dojke. Preoperativno se na osnovu kliničkog pregleda i urađene dijagnostike (EHO pazušnih jama, MR dojke, CT grudnog koša) procenjuje status limfnih čvorova pazušne jame. Ukoliko limfni čvorovi klinički ne deluju zahvaćeni (N0), hirurg se odlučuje za proveru i uklanjanje samo jednog limfnog čvora, tzv. stražarskog limfnog čvora. To je prvi limfni čvor koji prima limfnu drenažu iz tumora i na osnovu njegove intraoperativne analize (Ex tempore, frozen section) donosi se odluka o tome da li je potrebno uklanjati sve limfne čvorove (disekcija pazušne jame). Pacijenti koji imaju klinički zahvaćene limfne čvorove (N1) su kandidati za uklanjanje svih limfnih čvorova (disekcija pazušne jame), bez provere limfnih čvorova stražara. 

Komplikacije poštednih operacija

Moguće komplikacije su stvaranje seroma (nakupljanje tečnosti na mestu uklanjanja tumora i limfnih čvorova), krvarenje, infekcija, limfedem (otok mekih tkiva nastao nakupljanjem limfe usled otežanog protoka) sa otokom ruke.

Nastavak lečenja nakon poštedne opracije dojke

Nakon operacije konzilijum odlučuje o daljem lečenju koji može uključi:

 • radioterapiju (zračenje)
 • hemioterapiju
 • hormonsku terapiju (blokira receptore (proteine) da se vežu za estrogen i progesteron koji doprinose razvoju nekih vrsta karcinoma)
 • ciljanu terapiju (blokira dejstvo receptora faktora rasta HER2 koji omogućava rast i opstanak ćelija raka).

Bel Medic ima Centar za bolesti dojke u kojima rade vrhunski stručnjaci iz ove oblasti: radiolozi, onkolozi i onkološki hirurzi. Poštedne operacije dojke u Bel Medicu obavljaju vrhunski onkohirurzi, Prof. dr Miroslav Granić i Ass. dr. sci. med. Marko Buta.

zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!