Pregled dečijeg neurologa

Dečja neurologija

ŠTA JE PREGLED NEUROLOGA?

Pregled obavlja doktor specijalista neurologije – neurolog, koji se  bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema- mozga, kičmene  mozdine, perifernih nerava i mišića. Pregled nije neprijatan niti bolan i  obuhvata ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih  funkcija, pregled kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage  mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije  pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera. Traje oko 30 minuta.

Pregled obuhvata:

• Anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama.
• Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).
• Osnovnu procenu psihičkih funkcija.
•  Neurološki pregled (fizikalni pregled koji obuhvata pregled kranijalnih  (moždanih) živaca, motornog dela nervnog sistema, senzornog dela  nervnog sistema, funkciju malog mozga i koordinaciju pokreta).
•  Savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o  eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučno snimanje, MRI, EEG,  EMNG…).

RIZICI

Ne postoje rizici.

NAKON NEUROLOŠKOG PREGLEDA

Odmah se možete vratiti uobičajenim aktivnostima.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!