Pregled dečijeg neurologa

ŠTA JE PREGLED NEUROLOGA?

Pregled obavlja doktor specijalista neurologije – neurolog, koji se  bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema- mozga, kičmene  mozdine, perifernih nerava i mišića. Pregled nije neprijatan niti bolan i  obuhvata ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih  funkcija, pregled kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage  mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije  pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera. Traje oko 30 minuta.

Pregled obuhvata:

• Anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama.
• Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).
• Osnovnu procenu psihičkih funkcija.
•  Neurološki pregled (fizikalni pregled koji obuhvata pregled kranijalnih  (moždanih) živaca, motornog dela nervnog sistema, senzornog dela  nervnog sistema, funkciju malog mozga i koordinaciju pokreta).
•  Savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o  eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučno snimanje, MRI, EEG,  EMNG…).

RIZICI

Ne postoje rizici.

NAKON NEUROLOŠKOG PREGLEDA

Odmah se možete vratiti uobičajenim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
6.600,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!