Pregled dečjeg endokrinologa

Dečja endokrinologija

ŠTA JE PREGLED INTERNISTE ENDOKRINOLOGA?

Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije  bavi se bolestima žlezdi. Pregled počinje anamnezom, odnosno razgovorom  sa pacijentom. Endokrinološki pregled je potpuno bezbolan, i traje u  proseku 20-30 minuta, a po potrebi i duže.

Pregled uključuje:

• anamnezu- razgovor sa pacijentom o sadašnjim tegobama, hroničnim  bolestima (ukoliko boluje od njih), prethodnim operacijama, prethodnim  bolničkim lečenjima, bolestima u porodici, životnim navikama itd...
• uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).
• fizikalni pregled (inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje pritiska).
• savet i preporuku za dalji terapijski plan (ukoliko postoji potreba) i  predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučno snimanje, skener …).

Fizikalni pregled uključuje: Inspekciju – posmatranje (npr. kože ruku  i nogu u cilju traženja promena koje mogu biti posledica dugogodišnje šećerne bolesti), palpaciju – opipavanje (npr. štitaste žlezde u cilju  uoćavanja promena u veličini ili prisustva čvorića) i auskultaciju  (slušanje)–stetoskopom se slušaju srce, pluća, rad creva i veliki krvni  sudovi.

Potrebno je da na pregled donesete svu prethodnu medicinsku  dokumentaciju (ako je imate) i da uradite sve laboratorijske analize  koje vam je naložio vaš endokrinolog.

Ukoliko imate neku od sledećih smetnji može postojati potreba da obavite pregled kod interniste endokrinologa:

• umor, promene na koži
• poremećaj rasta (usporen rast ili ubrzan rast određenih delova tela)
• gubitak u težini , ubrzan srčani rad, izraženo znojenje, anksioznost
• opstipacija, suva koža, depresivno ponašanje,
• preterana glad, preterana žeđ, učestalo mokrenje

Saznajte više o dijabetesu kod dece od dr Tomislava Ćuka, pedijatra endoktinologa u Bel Medicu


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!