Pregled dečjeg hematologa

Dečja hematologija

ŠTA JE PREGLED DEČJEG HEMATOLOGA?

Doktor specijalista pedijatrije, hematolog obavlja klinički pregled  deteta. Pregled počinje razgovorom sa detetom i njegovim roditeljima (uzimanjem anamneze) i pregledom. Traje u proseku 20-30 minuta, a po  potrebi i duže. Pregled je potpuno bezbolan i nije potrebna posebna  priprema.

PREGLED OBUHVATA

• anamnezu - razgovor sa detetom i njegovim roditeljima o sadašnjim  tegobama, drugim oboljenjima (ukoliko ih ima), prethodnim operacijama i  bolničkim lečenjima, bolestima u porodici itd...
• uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)
• fizikalni pregled (inspekciju - posmatranje, palpaciju - opipavanje,  auskultaciju - slušanje, merenje pritiska). Slušanje rada srca i pluća se obavlja uz pomoć instrumenta  koji se zove stetoskop.
• savet i preporuku za  dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o dodatnoj  dijagnostici kao što je laboratorija i eventualno biopsija kostne srži.

Potrebno je da sa sobom ponesete prethodnu medicinsku dokumentaciju deteta (ukoliko je imate) I laboratorijske analize.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!