Pregled dečjeg kardiologa

Dečja kardiologija

ŠTA JE PREGLED DEČJEG KARDIOLOGA?

Pedijatar kardiolog počinje razgovor sa detetom i njegovim roditeljima (uzimanje anamneze) i radi pregled srca. Traje u proseku 20-30 minuta, a po potrebi i duže. Pregled je potpuno bezbolan i nije potrebna posebna  priprema.

Pregled obuhvata:

• razgovor sa detetom i roditeljima o tegobama
• uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)
• fizikalni pregled (posmatranje deteta, opipavanje, slušanje stetoskopom, merenje pritiska)
• savet i preporuku za dalje lečenje i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (EKG, UZ srca, test  opterećenjem...)

Fizikalni pregled uključuje: inspekciju–posmatranje,  palpaciju-opipavanje i auskultaciju (slušanje). Auskultacija-slušanje  rada srca i pluća se obavlja uz pomoć instrumenta koji se zove  stetoskop. Auskultacija je jedan od najznačajnijih delova pregleda  interniste kardiologa, jer predstavlja način na koji se može postaviti  sumnja na postojanje različitih bolesti srca.

Tenziometar služi za merenje vrednosti arterijskog krvnog pritiska  (sistolnog -tzv. gornjeg pritiska i dijastolnog-tzv. donjeg pritiska).  Normalna vrednost arterijskog krvnog pritiska iznosi 120/80mmHg.

Ukoliko dete ima neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavi pregled kod pedijatra kardiologa:

• bol u grudima (stezanje, pritisak)
• osećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
• gušenje, otežano disanje, nedostatak vazduha
• malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu
• oticanje potkolenica

RIZICI

Nema rizika


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!