Pregled dečjeg oftalmologa

KO JE DEČJI OFTALMOLOG?

Dečji oftalmolog je lekar koji se bavi bolestima oka kod dece.

ŠTA RADI DEČJI OFTALMOLOG?

Ispitivanje vida (metod kojim se ispituje vid zavisi od uzrasta deteta, najčešće se vid ispituje kod predškolske dece).
• Određivanje dioptrije (ispitivanje se kod najvećeg broja dece izvodi nakon širenja zenica).
• Ispitivanje pokreta očne jabučice.
•  Biomikroskopija i pregled očnog dna (ispitivanje očnog dna je neophodno  kod dece sa sistemskim bolestima, kao što su šećerna bolest, juvenilni  idiopatski artritis, genetske abnormalnosti i povišen intrakranijalni  pritisak).
Ispitivanje struktura oka u anesteziji (može biti  potrebno kod dece koje nije moguće otkriti uzrok smetnji u ambulantnim  uslovima).
• Prati dete koje ima neki problem tokom vremena i prati i koriguje efekte terapije.

KOJE TERAPIJSKE PROCEDURE PRIMENJUJE OČNI LEKAR?

• Propisuje naočari i sočiva
• Terapija ambliopije (“lenje oko”) koja uključuje naočari, patching i farmakološku terapiju.
•  Topikalna i sistemska terapija infekcija oka, halaciona („čmičak“),  glaukoma („povišen očni pritisak“), blokade suznih kanala, upala očnih  ili okolnih struktura. Terapija uključuje antibiotike, antivirusne  lekove i steroide.

HIRUŠKE PROCEDURE

• Sondiranje i ispiranje nazolakrimalnih kanala.
• Ekscizija (uklanjanje) halaciona.
• Hirurgija oka u lečenju strabizma.
• Uklanjanje katarakte kod dece i drugo.

zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!