Pregled dečjeg oftalmologa

Dečja oftalmologija

KO JE DEČJI OFTALMOLOG?

Dečji oftalmolog je lekar koji se bavi bolestima oka kod dece.

ŠTA RADI DEČJI OFTALMOLOG?

• Ispitivanje vida (metod kojim se ispituje vid zavisi od uzrasta deteta, najčešće se vid ispituje kod predškolske dece).
• Određivanje dioptrije (ispitivanje se kod najvećeg broja dece izvodi nakon širenja zenica).
• Ispitivanje pokreta očne jabučice.
•  Biomikroskopija i pregled očnog dna (ispitivanje očnog dna je neophodno  kod dece sa sistemskim bolestima, kao što su šećerna bolest, juvenilni  idiopatski artritis, genetske abnormalnosti i povišen intrakranijalni  pritisak).
• Ispitivanje struktura oka u anesteziji (može biti  potrebno kod dece koje nije moguće otkriti uzrok smetnji u ambulantnim  uslovima).
• Prati dete koje ima neki problem tokom vremena i prati i koriguje efekte terapije.

KOJE TERAPIJSKE PROCEDURE PRIMENJUJE OČNI LEKAR?

• Propisuje naočari i sočiva
• Terapija ambliopije (“lenje oko”) koja uključuje naočari, patching i farmakološku terapiju.
•  Topikalna i sistemska terapija infekcija oka, halaciona („čmičak“),  glaukoma („povišen očni pritisak“), blokade suznih kanala, upala očnih  ili okolnih struktura. Terapija uključuje antibiotike, antivirusne  lekove i steroide.

HIRUŠKE PROCEDURE

• Sondiranje i ispiranje nazolakrimalnih kanala.
• Ekscizija (uklanjanje) halaciona.
• Hirurgija oka u lečenju strabizma.
• Uklanjanje katarakte kod dece i drugo.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!