Pregled ispljuvka na bacil tuberkuloze

ŠTA JE PREGLED ISPLJUVKA NA BACIL TUBEKULOZE?

Pregled ispljuvka (sputuma) je test za otkrivanje i dokazivanje  prisustva bacila tuberkuloze (Mycobacterium tuberculosis) koji izaziva  infekciju pluća. Sputum (ispljuvak) je gusta tečnost koja se proizvodi u  plućima i disajnim putevima.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• U cilju otkrivanja i dokazivanja infekcije kod pacijenata sa  tegobama kao što su otežano disanje, povišena telesna temperatura,  kašalj sa iskašljavanjem.
• U cilju praćenja efekata i uspešnosti terapije kod pacijenata sa dokazanom infekcijom pluća bacilom tuberkuloze.

KAKO SE IZVODI?

• Uzorak ispljuvka je najpravilnije sakupiti rano ujutru pre nego što  bilo šta pojedete ili popijete. Potrebno je prikupljanje tri ili više  jutarnjih uzoraka radi validnosti rezultata ispitivanja.
• Kako bi se  uzorak adekvatno uzeo neophodno je da duboko udahnete i da se što jače  nakašljete u posudicu za sakupljanje uzorka. Preporučuje se da nekoliko  puta duboko udahnete, zatim da se nekoliko puta kratko nakašljeite, pa  da udahnete duboko i najjače što možete iskašljete sadržaj u posudu.  Medicinski radnik Vam može pomoći tako što će Vas lupkati po grudnom  košu. Ukoliko i nakon toga ne možete da iskašljete sadržaj iz pluća  medicinski radnik će Vam dati inhalaciju koja će Vam pomoći u  iskašljavanju adekvatnog uzorka ispljuvka.

• Kada je uzorak sakupljen, on će biti stavljen u posude sa  hranljivim podlogama koje omogućavaju rast bakterija i gljivica. Na  rezultat pregleda ispljuvka na bacil tuberkuloze čeka se 6 do 8 nedelja.

POTENCIJALNI RIZICI

Možete imati osećaj suvoće grla nakon uzimanja uzorka ispljuvka. Ako  imate težak oblik astme ili bronhitisa, može Vam predstavljati poteškoću  da duboko dišete u cilju prikupljanja uzorka sputuma.

PRIPREMA

• Pre uzimanja jutarnjeg uzorka ispljuvka preporučuje se da ne jedete i ne pijete.
• Nemojte koristiti tečnost za ispiranje usta, jer može sadržati supstance koje utiču na rezultate ispitivanja.
• Ako nosite protezu, moraćete da je uklonite pre sakupljanja uzorka sputuma, nakon uklanjanja proteze ispraćete usta vodom.
•  Ako se uzorak sputuma uzima tokom bronhoskopije, lekar će Vam dati  detaljna uputstva o pripremi za ovu proceduru. (Vidi: Bronhoskopija)
• Recite Vašem lekaru ukoliko ste nedavno uzimali neke antibiotike i navedite koji su to antibiotici bili.

OPORAVAK

Nakon ovog postupka možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!