Pregled ispljuvka na bacil tuberkuloze

ŠTA JE PREGLED ISPLJUVKA NA BACIL TUBEKULOZE?

Pregled ispljuvka (sputuma) je test za otkrivanje i dokazivanje  prisustva bacila tuberkuloze (Mycobacterium tuberculosis) koji izaziva  infekciju pluća. Sputum (ispljuvak) je gusta tečnost koja se proizvodi u  plućima i disajnim putevima.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• U cilju otkrivanja i dokazivanja infekcije kod pacijenata sa  tegobama kao što su otežano disanje, povišena telesna temperatura,  kašalj sa iskašljavanjem.
• U cilju praćenja efekata i uspešnosti terapije kod pacijenata sa dokazanom infekcijom pluća bacilom tuberkuloze.

KAKO SE IZVODI?

• Uzorak ispljuvka je najpravilnije sakupiti rano ujutru pre nego što  bilo šta pojedete ili popijete. Potrebno je prikupljanje tri ili više  jutarnjih uzoraka radi validnosti rezultata ispitivanja.
• Kako bi se  uzorak adekvatno uzeo neophodno je da duboko udahnete i da se što jače  nakašljete u posudicu za sakupljanje uzorka. Preporučuje se da nekoliko  puta duboko udahnete, zatim da se nekoliko puta kratko nakašljeite, pa  da udahnete duboko i najjače što možete iskašljete sadržaj u posudu.  Medicinski radnik Vam može pomoći tako što će Vas lupkati po grudnom  košu. Ukoliko i nakon toga ne možete da iskašljete sadržaj iz pluća  medicinski radnik će Vam dati inhalaciju koja će Vam pomoći u  iskašljavanju adekvatnog uzorka ispljuvka.

• Kada je uzorak sakupljen, on će biti stavljen u posude sa  hranljivim podlogama koje omogućavaju rast bakterija i gljivica. Na  rezultat pregleda ispljuvka na bacil tuberkuloze čeka se 6 do 8 nedelja.

POTENCIJALNI RIZICI

Možete imati osećaj suvoće grla nakon uzimanja uzorka ispljuvka. Ako  imate težak oblik astme ili bronhitisa, može Vam predstavljati poteškoću  da duboko dišete u cilju prikupljanja uzorka sputuma.

PRIPREMA

• Pre uzimanja jutarnjeg uzorka ispljuvka preporučuje se da ne jedete i ne pijete.
• Nemojte koristiti tečnost za ispiranje usta, jer može sadržati supstance koje utiču na rezultate ispitivanja.
• Ako nosite protezu, moraćete da je uklonite pre sakupljanja uzorka sputuma, nakon uklanjanja proteze ispraćete usta vodom.
•  Ako se uzorak sputuma uzima tokom bronhoskopije, lekar će Vam dati  detaljna uputstva o pripremi za ovu proceduru. (Vidi: Bronhoskopija)
• Recite Vašem lekaru ukoliko ste nedavno uzimali neke antibiotike i navedite koji su to antibiotici bili.

OPORAVAK

Nakon ovog postupka možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
6.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!