Pregled logopeda

Ponekad deca mogu imati problem pri izgovaranju određenih slogova, reči  ili mogu imati druge jezičko-govorne ili komunikacijske probleme.  Ukoliko ste sami uočili da Vaše dete ima slične probleme ili ste tu  sugestiju dobili od vaspitača, učitelja ili nekog drugog stručnjaka  preporučuje se da sa Vašim detetom posetite logopeda.

Kome je potrebna terapija kod logopeda?

Veliki  broj dece ide kod logopeda. To je odličan način da deca nauče da govore  tečno i pravilno. Ponekad dete može imati neki zdravstveni problem zbog  kog može otežano govoriti. Ukoliko dete ima neki od sledećih  zdravstvenih stanja može mu biti potrebna pomoć logopeda:

• Oštećenje sluha

• Rascep usne ili nepca

• Autizam i druge poremećaje.

• Kako izgleda terapija?

•  Prva poseta logopedu obično traje oko sat vremena. Najbolje je da sa  detetom u pratnji dođu roditelji ili staratelji. Preporučuje se da na  pregled dođete samo sa detetom koje ima problem i da pre pregleda  objasnite detetu zašto treba da ide kod logopeda.

• Kod mlađe dece,  logopedski pregled će biti fokusiran na igru i način korišćenja  igračaka. Kako bi logoped podstakao dete da govori postaviće mu pitanja,  pokazati slike ili tražiti od deteta da kaže šta vidi na njima. Logoped  će takođe koristiti testove za procenu izgovaranja glasova, fonda reči,  razvijenosti rečenice i proveravaće građu i pokretljivost  artikulacijskih organa. Preporučuje se da tokom tog dela pregleda ne  sugerišete ništa detetu i da ne dajete nikakve komentare, kako bi se  dovoljno opustilo da komunicira sa logopedom.

• Ako se radi o  školskom detetu možete sa sobom poneti sveske iz škole kako bi logoped  dobio uvid u veštine čitanja i pisanja deteta.

• Koliko dugo traje terapija

•  U zavisnosti od problema koje dete ima tretmani mogu trajati kraće ili  duže. Ponekad je potrebno da dete na tretmane ide jednom nedeljno, a  ponekad više puta nedeljno.

• Ukoliko Vaše dete ima bilo koji  problem sa govorom najbolji savet je da redovno vežbate sa njim i da ga  podstičete da i ono samo redovno vežba.  

Priprema za posetu logopedu 

•  Logoped Vas može pitati da li je neko u Vašoj porodici imao slične  jezičko-govorne ili komunikacione probleme kao i Vaše dete.

•  Logoped Vas može pitati kako je tekla trudnoća, porođaj i psihomotorni  razvoj deteta (kada je dete prohodalo, kada je reklo prvu reč itd.).

• Ukoliko dete ima neki drugi zdravstveni probolem ponesite sa sobom svu prethodnu medicinsku dokumentaciju.  

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
4.600,00 - 7.500,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!