Pregled neonatologa

KO JE NEONATOLOG?

Neonatolog je lekar pedijatar koji se bavi lečenjem svih bolesti  novorođenčadi (dece od rođenja do kraja prvog meseca života), a edukovan  je i u lečenju dece svih uzrasta.

ŠTA RADE NEONATOLOZI?

• Otkrivaju i leče različite bolesti i stanja koja se javljaju kod  novorođenčadi, kao što su problemi sa disanjem, infekciuje i urođeni  defekti.
• Rešavaju sve zdravstvene probleme prevremeno rođene dece,  novorođenčadi sa životno ugrođavakjućim zdravstvenim problemima ili  novorođenčadi kojima je potrebna operacija.
• Redovno prati i vodi plan shrane kod novorođenčadi koji su životno ugroženi.
• Prati stanje i leči novorođenčadi koji su životno ugroženi.

Zdravstveni  problemi novorođenčadi mogu biti poseban izazov. Kod prevremeno rođene  dece važni organi kao što su srce, pluća, želudac ili koža mogu biti  nedovoljno razvijeni i mogu onemogućavati normalno funkcionisanje dece.
Neonatolozi  prolaze posebnu obuku potrebnu za procenu i lečenje zdravstvenih  problema novorođenčadi. Pored toga, pedijatri neonatolozi koriste i  opremu koja je specijalno dizajnirana za naše najmanje pacijente.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
6.400,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!