Pregledi i intervencije u toku noći, 22-06h

Stomatologija (lečenje oboljenja zuba)

ŠTA JE PREGLEDI I INTERVENCIJE U TOKU NOĆI?

Pregledi i intervencije nakon ponoći.

KAKO SE IZVODI?

U ordinaciji.

POTENCIJALNI RIZICI

Zavisi od intervencije.

PRIPREMA

Nema posebne pripreme.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!