Preoperativna priprema

ŠTA JE PREOPERATIVNA PRIPREMA?

Pre svake operacije u Opštoj bolnici Bel Medic pacijent obavlja  razgovor sa hirurgom. To je prilika da pacijent i članovi porodice  dobiju odgovor na sva pitanja i nedoumice pred operaciju. Cilj  preoperativne pripreme je omogućavanje uspešnog ishoda operacije,  smanjenje rizika od nastanka eventualnih komplikacija i bezbedno i  efikasno obavljanje procedure.

Priprema pacijenta pred operaciju podrazumeva:

Razgovor sa pacijentom i psihičku pirpremu za operaciju
Pregled pacijenta i obavljanje svih potrebnih dijagnostičkih procedura

Laboratorijske analize

1. Preoperativna priprema se započinje razgovorom sa pacijentom tokom  kog pacijent donosi konačnu odluku da li će se podvrgnuti operativnom  zahvatu, zakazuje termin operacije i dobija sve potrebne informacije o  procedurama koje treba da obavi u sklopu preoperativne pripreme.

2. Nakon toga anesteziolog obavlja pregled pacijenta, uzima podatke o  tegobama, sadašnjoj bolesti, pridruženim oboljenjima, alergijama na  lekove i hranu i eventualnim prethodnim neželjenim reakcijama na  anesteziju.

3. U zavisnosti od vrste operativnog zahvata i informacija dobijenih  na pregledu anesteziolog donosi odluku o eventualnom obavljanju dodatnih  specijalističkih pregleda, dijagnostičkih ili laboratorijskih pretraga,  kao i o lekovima koje će koristiti za anesteziju i njihovim dozama.

4. Pacijent ispunjava pristanak na operativno lečenje koji znači da  je od svog lekara dobio sve potrebne informacije o operaciji i da razume  i prihvata potencijalni rizik od komplikacija koje mogu nastati u toku  ili nakon operacije.

5. Preoperativna obrada najčešće obuhvata:

• Pregled interniste.
• Laboratorijske analize: kompletna krvna  slika, CRP, sedimentacija eritrocita, urea, kreatinin, enzimi jetre,  urin, krvna grupa i Rh faktor, protrombinsko vreme (PV), vreme krvarenja  i vreme zgrušavanja krvi.
• EKG
• Rentgen pluća i srca i po potrebi druge pretrage.

PRIPREMA

• Nemojte jesti najmanje šest sati pre procedure i nemojte unositi  tečnost najmanje četiri sata pre procedure. Svoju redovnu terapiju  možete uzeti sa gutljajem vode.
• Nemojte pušiti cigarete bar 2 sata pre intervencije.
• Nemojte uzimati alkoholna pića.
• Uklonite kontaktna sočiva, naočare, zubnu protezu i nakit.
• Obavestite anesteziologa o svim lekovima koje redovno koristite u terapiji.
•  Obavestite anesteziologa ukoliko uzimate aspirin ili druge lekove koji  sprečavaju zgrušavanje krvi, zato što Vam može savetovati da privremeno  prestanete sa uzimanjem tih lekova.
• Iscrpno obavestite anesteziologa o svim zdravstvenim problemima.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
18.500
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!