Preparacija kaviteta u opštoj anesteziji

Stomatologija (lečenje oboljenja zuba)

ŠTA JE PREPARACIJA KAVITETA U OPŠTOJ ANESTEZIJI?

Preparacija zuba za konzervativno zbrinjavanje u opštoj anesteziji.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI

U cilju lečenja karijesa.

KAKO SE IZVODI?

U ordinaciji, u opštoj anesteziji.

POTENCIJALNI RIZICI

Bez značajnog rizika, osim rizika koji sa sobom nosi opšta anestezija.

PRIPREMA

U skladu sa savetima anesteziologa i/ ili doktora medicine.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!