Prethodni i periodični pregledi za zaposlene na radnim mestima bez povećanog rizika

Program sistematskog pregleda zavisi od uzrasne strukture zaposlenih,  pola i vrste posla koju obavljaju. Pre sistematskog pregleda zaposleni  će dobiti pisano uputstvo za pripremu. Medicinska ekipa Bel Medic-а može  doći u kompaniju nekoliko dana pre početka sistematskih pregleda i  uzeti zaposlenima uzorke krvi i urina. Zaposlenom će na samom pregledu  biti rastumačeni rezultati i data detaljna uputstva.

Sistematski  pregled se obavlja najčešće jednom godišnje, osim ukoliko lekar ne  savetuje drugačije. U zavisnosti od obima programa, traje izmedju 1,5 i 4  sata i može se realizovati bilo kog dana uključujući i subotu i  nedelju.

Osnovni program sistematskog pregleda oba pola sadrži:

•  Laboratorijske analize krvi i urina: kompletna krvna slika sa  leukocitarnom formulom, sedimentacija eritrocita, šećer u krvi, pregled  urina sa sedimentom

• EKG

• Spirometriju (test plućne funkcije)

• Pregled lekara sa završnim mišljenjem

Dodatni program za žene sadrži:

• Pregled ginekologa

• Ginekološki ultrazvuk

• Papanicolaou test i određivanje grupe vaginalnog sekreta

• Ultrazvuk  dojki ili mamografiju

Prošireni program sistematskog pregleda oba pola sadrži:

•  Laboratorijske analize krvi i urina: kompletna krvna slika sa  leukocitarnom formulom, sedimentacija eritrocita, šećer u krvi, bubrežne  analize: urea i kretarinin, jetrine analize: AST i ALT, masnoće u krvi:  ukupni holesterol i trigliceridi, pregled urina sa sedimentom

• EKG

• Spirometriju (test plućne funkcije)

• Ultrazvučni pregled abdomena

• Pregled oftalmologa

• Pregled lekara sa završnim mišljenjem

• Prošireni dodatni program za žene sadrži:

• Pregled ginekologa

• Ginekološki ultrazvuk

• Kolposkopiju

• Papanicolaou test i određivanje grupe vaginalnog sekreta

• Ultrazvuk dojki ili mamografiju


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!