Prethodni i periodični pregledi za zaposlene na radnim mestima sa povećanim rizikom

Služba medicine rada Doma zdravlja Bel Medic obavlja predhodne i   periodične preglede zaposlenih koji rade na mestima sa povećanim  rizikom  ( rad na visini, u buci, na unutrašnjem transportu...).

Program   predhodnog i periodičnog pregleda zaposlenih je definisan Pravilnikom o   predhodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim   mestima sa povećanim rizikom koji je stupio na snagu 19. novembra 2007.

Pre   sistematskog pregleda zaposleni će dobiti pisano uputstvo za pripremu.   Medicinska ekipa Bel Medic-а može doći u kompaniju nekoliko dana pre   početka sistematskih pregleda i uzeti zaposlenima uzorke krvi i urina.   Zaposlenom će na samom pregledu biti rastumačeni rezultati i data   detaljna uputstva.

U zavisnosti od obima programa, pregled traje   izmedju 1,5 i 4 sata i može se realizovati bilo kog dana uključujući   subotu i nedelju.

Prethodni lekarski pregledi zaposlenih se sastoje iz:

A - opšteg pregleda koji uključuje:

• Lekarski pregled sa osnovnom antropometrijom

• (telesna visina, težina, Index telesne mase)

•   Osnovne laboratorijske analize: kompletna krvna slika sa leukocitarnom   formulom, sedimentacija eritrocita, šećer u krvi, pregled urina sa   sedimentom

• Pregled oftalmologa

• Audiometriju (ispitivanje sluha)

• Spirometriju (test plućne funkcije)

• EKG

• Rendgenski snimak pluća - po odluci lekara

B   -specifičnog pregleda koji zavisi od rizika radnog mesta i uslova koje   zaposleni mora da ispuni da bi radio na tom radnom mestu


Periodični lekarski pregledi zaposlenihse sastoje iz:

A-opšteg pregleda koji uključuje:

• Lekarski pregled sa osnovnom antropometrijom (telesna visina, težina, Index telesne mase)

•   Osnovne laboratorijske analize: kompletna krvna slika sa leukocitarnom   formulom, sedimentacija eritrocita, šećer u krvi, pregled urina sa   sedimentom

• Spirometriju (test plućne funkcije)

• EKG

• Rendgenski snimak pluća - po odluci lekara

B   -specifičnog pregleda koji zavisi od rizika radnog mesta i uslova koje   zaposleni mora da ispuni da bi radio na tom radnom mestu

Posle   obavljenog predhodnog ili periodičnog lekarskog pregleda, specijalista   medicine rada popunjava Izveštaj o predhodnom ili periodičnom pregledu   sa ocenom radne sposobnosti zaposlenog za konkretno radno mesto koji  Dom  zdravlja Bel Medic dostavlja poslodavcu i zaposlenom.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!