Prirodni porođaj nakon carskog reza

 Usluga prirodnog porođaja

a.    Nemediciran porođaj, uz minimalnu primenu medikamenata ili bez njih, bez žurbe, u  miru, stručan nadzor i maksimalnu sigurnost. Buduća mama je u centru  dešavanja, aktivno učestvuje u svakoj fazi porođaja, promenom položaja  tela ili uz telesne vežbe, umanjuje bol, čime omogućava sebi porođaj  koji je nalik porođajima u kućnim uslovima, ali uz nadzor babice i  ginekologa.

b.   Mediciran porođaj,  stimulisan ili  indukovan, uz upotrebu lekova  koji služe za započinjanje, održavanje  ili ubrzavanje porođaja, odnosno ublažavanje bola. Za takvu vrstu  porođaja uvek postoje medicinske indikacije, koje diktiraju vrstu  korišćenih medikamenata. Aktivno učešće porodilje u porođaju je zavisno od upotrebljenog medikamenta. Ovakva vrsta rađanja se najčešće kombinuje sa upotrebom epiduralne ili bilo koje druge regionalne anestezije.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
300.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!