PTH (parathormon)

Štitna žlezda

ŠTA JE PTH?

PTH je paratiroidni hormon i predstavlja protein koji stvara  paraštitasta žlezda i čiji se nivo može meriti u krvi. PTH reguliše nivo  Kalcijuma, Fosfata i vitamina D u ljudskom organizmu i ima ulogu u  matebaolizmu kostiju.

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Laboratorijsko određivanje nivoa PTH obavlja se u cilju utvrđivanja  uzroka poremećaja u metabolizmu kalcijuma, u cilju procene funkcije  paratiroidne žlezde, kod osoba koje imaju bubrežno oboljenje ili  osteoporozu. Kako bi se procenila funkcija paraštitaste žlezde  neopdhodno je da se istovremeno sa PTH odredi i nivo Kalcijuma u krvi.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema. 


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!