PTT (Parcijalno tromboplastinsko vreme)

Hematološke analize

ŠTA JE PARCIJALNO TROMBOPLASTINSKO VREME?

Parcijalno tromboplastinsko vreme (PTT) je test kojim se procenjuje brzina zgrušavanja (koagulacije) krvi.

KADA SE RADI ANALIZA?

PTT se koristi u otkrivanju i praćenju bolesnika sa poremećajem  zgrušavanja krvi i bolesnika sa sklonošću ka formiranju krvnih ugrušaka  (trombova). Koristi se i u proceni odgovora na terapiju Heparinom (lek  koji sprečava zgrušavanje krvi), u sklopu preoperativne pripreme ili  pripreme za druge invazivne procedure (vrednost PTT-a je jedan od  parametara na osnovu kojih se može proceniti da li je bezbedno izlagati  pacijenta operaciji ili nekoj drugoj intervenciji.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema. Obavestite medicinsko osoblje o svim lekovima koje uzimate.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!