Radikalne operacije dojke zbog zloćudnih tumora

Šta podrazumeva radikalna operacija dojke?

Radikalna operacije dojke (radikalna mastektomija) podrazumeva kompletno uklanjanje žlezdanog tkiva dojke sa kožom, kolutom i bradavicom kao i uklanjanje svih limfnih čvorova u pazušnoj jami. Danas je najčešći tip radikalne operacije modifikovana radikalna operacije dojke po Maddenu koja podrazumeva kompletno uklanjanje dojke i prva dva nivoa limfnih čvorova pazušne jame. 

Kada se uklanja samo jedan, a kada svi limfni čvorovi?

Postoje određene situacije kada se ne pristupa disekciji (uklanjanju) svih limfnih čvorova pazušne jame.  U koliko limfni čvorovi klinički ne deluju zahvaćeni (N0), hirurg se odlučuje za proveru i uklanjanje samo jednog limfnog čvora, tzv. stražarskog limfnog čvora. To je prvi limfni čvor koji prima limfnu drenažu iz tumora i na osnovu njegove intraoperativne analize (Ex tempore, frozen section) donosi se odluka o tome da li je potrebno uklanjati sve limfne čvorove (disekcija pazušne jame). Pacijenti koji imaju klinički zahvaćene limfne čvorove (N1) su kandidati za uklanjanje svih limfnih čvorova (disekcija pazušne jame), bez provere limfnih čvorova stražara.

Kada se izvodi?

Radikalne operacije dojke se izvode:

 • kada je veći od 5 cm u prečniku ili je srazmerno velik u odnosu na veličinu dojke
 • kada se u jednoj dojci nalazi više od jednog tumora (multicentrični karcinomi)
 • kod zapaljeskog oblika raka dojke
 • kod žena koje imaju nasledni faktor BRCA mutaciju koja povećava rizik od ponovnog pojavljivanja tumora
 • kod žena obolelih od bolesti vezivnog tkiva kao što su sklerodermija i lupus (jer zračenje kod njih ima dodatna neželjena dejstva)
 • ako lečenje zračenjem (radioterapijom) nije bilo uspešno tj. tumor se vratio
 • U nekim slučajevima radikalna mastektomija se može uraditi  nakon sprovođenja neoadjuvantnog lečenja (hemio/biološka/hormonska terapija) koja za cilj ima da se tumor smanji.  

Kriterijumi i indikacije za radikalnu mastektomiju

Odluka o izvođenju radikalne mastektomije se donosi na osnovu uvida u kompletnu dijagnostiku: 

 • mamografiju
 • EHO dojke (ultrazvučni pregled)
 • MR dojke (snimak magnetnom rezonancijom)
 • histopatološkog nalaza nakon učinjene tru cut biopsije (HP nalaz-tip karcinoma, status ER, PR, HER2, Ki-67%).  

Na osnovu sagledavanja kompletne dijagnostike i pridruženih bolesti pacijenta konzilijum za dojku predlaže tip hirurškog lečenja oslanjajućl se na važeće nacionale i svetske vodiče za lečenje rak dojke: (Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje raka dojke, Breast Cancer NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology Version 6.2020, September 8, 2020, Early Breast Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines, Ann Oncol (2019). 

Komplikacije radikalnih operacija

Moguće komplikacije su stvaranje seroma (nakupljanje tečnosti na mestu uklanjanja tumora i limfnih čvorova), krvarenje, infekcija, limfedem (otok mekih tkiva nastao nakupljanjem limfe usled otežanog protoka) sa otokom ruke.

Mogućnost rekonstruktivne hirurgije uz ugradnju silikonskog implanta

Ženama kojima je zbog raka dojke neophodno da se uradi mastektomija (odstranjivanje cele dojke) u Bel Medicu se pruža mogućnost da tokom iste operacije onkohirurg odstrani dojku, a onda odmah plasični hirurg uradi rekonstruktivnu hirurgiju (ugrađuje se silikonski implant). 

Period oporavka 

Šest do osam nedelja nakon ovakve operacije pacijentkinja se vraća uobičajenim životnim aktivnostima. U periodu oporavka se preporučuje spavanje na leđima i nošenje grudnjaka bez fišbajna koji pruža čvrstu potporu grudima. Otok obično potpuno nestaje nakon 6 meseci kada dojka dobija svoj konačni oblik. Ožiljci izblede i postanu jedva vidljivi, ali osećaj u rekonstruisanoj dojci nikad nije isti kao pre. Implant se najčešće menja kroz 10-15 godina.

Bel Medic ima Centar za bolesti dojke u kojima rade vrhunski stručnjaci iz ove oblasti: radiolozi, onkolozi i onkološki hirurzi. Operacije dojke u Bel Medicu obavljaju vrhunski onkohirurzi,  Prof. dr Miroslav Granić i Ass. dr. sci. med. Marko Buta.

zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!