Regionalna anestezija

ŠTA JE REGIONALNA ANESTEZIJA?

Regionalna anestezija omogućava uklanjanje bola sa većeg dela tela,  kao što je noga, ruka ili trbuh. Anestetici koji se primenjuju uklanjaju  bol tako što blokiraju bolne senzacije sa dela tela na kome se obavlja  hirurška procedura.

U regionalnu anesteziju spada:

• Blokada perifernih nerava – anestetik se primenjuje u blizini nerva  ili snopa nerava u cilju blokade prenosa bolnih senzacija sa dela tela  koji inerviše taj nerv. Ovaj vid anestezije se najčešće koristi u  hirurgiji ruku, nogu, šaka, stopala, prepona ili lica.
• Epiduralna i  spinalna anestezija – anestetik se ubrizgava u blizini kičmene moždine  ili nerava koji prenose bolne senzacije sa većeg dela tela, kao što je  donji deo trbuha, kukovi ili noge.

Regionalna anestezija podrazumeva primenu anestetika u blizini nerva,  snopa nerava ili kičmene moždine. Potrebna je veština i iskustvo pri  primeni anestetika na odgovarajuće mesto, zato što mesto davanja  anestetika igra značajnu ulogu na efekat anestezije. Zahvaljujući  preciznoj tehnici primene regionalne anestezije od strane naših iskusnih  anesteziologa sprečava se nastanak potencijalnih komplikacija i  omogućava postizanje optimalnog efekta anestetika.

Mesto ubrizgavanja anestetika značajno utiče na brzinu apsorbovanja  anestetika u organizam. Anesteziolozi pažljivo prate stanje pacijenata  koji su dobili anesteziju, zato što anestetik može uticati na  funkcionisanje mozga, kardiovaskularnog i respiratornog sistema. Poznato  je da spinalna i epiduralna anestezija mpogu uticati na vrednost krvnog  pritiska, brzinu otkucaja srca, disanje i druge vitalne funkcije.

Regionalna anestezija se može davati u kombinaciji sa lekovima koji  izazivaju sedaciju (lekovi koji dovode do relaksacije i ulaska u san)  ili uklanjaju bol (analgezija). Ovi lekovi se ubrizgavaju u venu (daju  se intravenski).

Regionalna anestezija se najčešće koristi kod procedura koje:

• se obavljaju na određenim delovima tela, obično većim kod kojih  primena veće količine anestetika može dovesti do ispoljavanja neželjenih  efekata.
• za koje nije potrebno korišćenje opšte anestezije.

RIZICI

• Veoma retko može doći do ispoljavanja komplikacija zbog same  primene regionalne anestezije, kao što su trnjenje, slabost ili bol koji  mogu nastati kao posledica oštećenje nerva.

• Primena regionalne anestezije praćena je rizikom od nastanka  sistemske toksičnosti, ukoliko dođe do apsorpcije anestetika u  cirkulaciju. Druge komplikacije koje mogu nastati kao posledica primene  regionalne anestezije su problemi sa srcem, plućima, infekcije, otok ili  hematom na mestu primene anestetika.

• Spinalna anestezija zasniva se na primeni anestetika u tečnost koja  okružuje kičmenu moždinu (cerebrospinalna tečnost). Najčešća  komplikacija spinalne anestezije je glavobolja koja nastaje kao  posledica oticanja cerebrospinalne tečnosti. Ova komplikacija se češće  ispoljava kod mlađih ljudi.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
6.400 - 18.000
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!