Roma Index

Tumor markeri

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Za peroperativnu procenu verovatnoće da li je u pitanju maligni tumor  jajnika , ne preporučujese da se radi kao skrining kod žena koje nemaju  simptome.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kao deo preoperativne procene pacijentkinja za koje se sumnja da  imaju tumor ovarijuma ili pelvičnu masu, kao sastavni deo  kliničko/radiološke evaluacije tih pacijenata. Ne preporučuje se  upotreba roma indeksa kao jedinog dijagnostičkog sredstva.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!