Saturacija transferina

Šta je saturacija transferina?

Mera količine gvožđa koje je vezano za transferin u plazmi i koja je dostupna eritropoezi. Smatra se da je saturacija transferina bolji parametar za dijagnozu deficijencije gvožđa od serumskog gvožđa.

Zašto se radi analiza?

Saturacija transferina se zajedno sa drugim laboratorijskim analizama radi u cilju ispitivanja nedostatka ili povećane koncentracije gvožđa u organizmu.

Kako se uzima uzorak?

Uzorak krvi se uzima iz vene.

Da li je potrebna priprema?

Preporučuje se da se određuje u ranim jutarnjim časovima zajedno sa vrednostima gvožđa, transferina, feritina, TIBC, UIBC nakon noćnog gladovanja. Unos vode pre uzorkovanja krvi je dozvoljen.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
1.200,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!