Skener (CT)

Radiologija

ŠTA JE SKENER (CT)?

Kompjuterizovana tomografija (CT) je skenerska dijagnostika koja  omogućava pravljenje serije snimaka kostiju, krvnih sudova i mekog tkiva  iz različitih uglova ili preseka uz pomoć X zraka. CT je brza,  bezbolna, neinvazivna i precizna metoda. Skenerska dijagnostika pruža više infromacija od rentgenske i koristi se u različite svrhe u cilju otkrivanja bolesti ili povreda različitih organa, kao i praćenju efekata terapije. Cela procedura je  potpuno bezbolna i traje oko 30 minuta.

ZAŠTO SE PRIMENJUJE / INDIKACIJE

 • U cilju otkrivanja različitih bolesti mišića ili kostiju (tumori, prelomi…).
 • U cilju tačnog određivanja lokacije tumora, mesta infekcije, gnojne kolekcije (apscesa) ili krvnog  ugruška (hematoma). 
 • U cilju otkrivanja povrede unutrašnjih organa ili krvarenja u unutrašnjim organima.
 • U cilju planiranja procedura kao što je  biopsija, operacija ili terapija zračenjem. 
 • U cilju praćenja efekata terapije, kao što je hemioterapija.
 • U cilju otkrivanja i praćenja  bolesti i stanja kao što su maligne bolesti (karcinom), bolesti srca, uvećani limfni čvorovi u sredogruđu, trbuhu, maloj karlici.

KAKO SE IZVODI?

 • Aparat za skenersku dijagnostiku je velika mašina čija su oba kraja otvorena. Tokom snimanja ležaćete na krevetu koji se  pomera ka mašini. U cilju fiksiranja glave ili omogućavanja stabilnog  položaja tela može se koristiti podloga ili jastuk.
 • Sto na kom  ležite se pomera ka mašini i mašina se nakon toga rotira oko Vas. Svaka  rotacija mašine omogućava pravljenje slike iz različitih uglova i prikaz  različitih preseka tela. Svaka rotacija mašine praćena je određenim  stepenom buke.
 • Zdravstveni radnik će se nalaziti u odvojenoj  prostoriji pored Vas, tako da će moči da Vas čuje i vidi. Moći ćete da  komunicirate sa zdravstvenim radnikom ukoliko bude potrebno. Ukoliko je  potrebno zdravstveni radnik će Vas zamoliti da udahnete vazduh kako bi  se omogućilo stvaranje jasne slike.

PRIPREMA

 • Nije dozvoljeno da tokom snimanja nosite bilo koje metalne predmete, kaiš, nakit, naočare za vid ili protezu.
 • Ne smete jesti i piti nekoliko sati pre skenerskog snimanja.
 • U zavisnosti od toga koji deo tela se snima CT skenerom, zavisi i način  davanja kontrastnog sredstva (ukoliko postoji potreba). Kontrastno  sredstvo se može piti, ukoliko se planira snimanje jednjaka ili želuca.  Ukus kontrastnog sredstva može biti neprijatan; Ukoliko se planira  snimanje organa kao što su žučna kesica, jetra, različiti krvni sudovi  ili organi mokraćnog sistema može biti potrebno davanje kontrastnog  sredstva u venu (intravenski) što može izazvati osećaj topline koji se  širi po telu ili metalni ukus u ustima; Ukoliko je potrebno snimanje čmara (rektuma) kontrastno sredstvo se nakon čišćenja creva stavlja  direktno u rektum.
 • Kod obavljanja CT (skenerskog) snimanja kod dece  najčešće je potrebno davanje lekova za umirenje (sedativa) kako bi dete  tokom snimanja bilo mirno. Pokreti deteta mogu dovesti do stvaranja  mutnih slika, zbog čega rezultati ispitivanja mogu biti netačni.
 • Neophodno je da pre snimanja uradite laboratorijske analize koje su pokazatelj bubrežne funkcije: urea i kreatinin
 • Skrenite pažnju lekaru ukoliko imate bilo koju vrstu alergije

NAKON SKENERSKOG (MSCT) SNIMANJA

 • Odmah nakon ispitivanja možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.
 • Ukoliko ste dobili kontrastno sredstvo veoma je važno da nakon snimanja  pijete dosta tečnosti kako bi se kontrastno sredstvo što pre izlučilo  iz organizma.

Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!