Skener (CT) grudnog koša

ŠTA JE SKENER (CT) GRUDNOG KOŠA 

Skener (multidetektorska kompjuterizovana tomografija, MDCT ili samo CT) je dijagnostička metoda koja omogućava pravljenje serije snimaka visoke rezolucije kostiju, krvnih sudova i mekog tkiva iz različitih uglova ili preseka uz pomoć tankih snopova X zraka. CT grudnog koša je brza, bezbolna, neinvazivna i precizna metoda koja omogućava otkrivanje uzroka upornog kašlja, kratkog daha, bola u grudima ili visoke temperature. CT pluća omogućava rano otkrivanje raka (karcinoma) pluća, a istovremeno je i zlatni standard u njegovoj dijagnostici. 

Bel Medic ima novi 160-slajsni skener Aquilion Lightning SP koji ima brojne prednosti u odnosu na druge skenere:

 • do 80% niže zračenje pacijenta 
 • do 40% manja primena kontrasta
 • Jasna i precizna slika svakog organa i promene (zahvaljujući sistemu sa 80 redova detektora PURE VISION i 160 slajsova u rekonstrukciji po rotaciji)
 • Projektovan je za široku upotrebu: od pedijatrijskih do barijatrijskih pacijenata (do 220 kg). Ima veliki otvor i veliki opseg kretanja stola, što ga čini ergonomski najbolje optimizovanim aparatom za sve vrste pacijenata
 • Poseduje softver koji otklanja artefakte od metala tokom snimanja.
 • Radirekonstrukciju snimka iz više planova u realnom vremenu stvarajući 3D slike.

ZAŠTO SE RADI SKENER GRUDNOG KOŠA?

Skener grudnog koša se koristi za:

 • Otkrivanje uzroka  simptoma i znakova različitih bolesti organa u grudnom košu, kao što su:  kašalj, kratak dah, bol u grudima ili povišena telesna temperatura; 
 • Rano otkrivanje i samim tim uspešnije lečenje i prognoza kod tumora grudnog koša.
 • Praćenje uspešnosti operacije i hemioterapije.
 • Planiranje zračne terapije; 
 • Procenu potrebe za biopsijom ili hiruškim zahvatom;
 • Otkrivanje povrede nekog organa ili tkiva u grudnom košu (srca, krvnih sudova, pluća, disajnih puteva, rebara i kičme);
 • Otkrivanje unutrašnjeg krvarenja; 
 • Procenu obima unutrašnjih povreda.

Pomoću skenerskog snimanja grudnog koša otkrivaju se različite bolesti pluća, a istovremeno se na osnovu CT snimka može proceniti koliko je bolest uznapredovala. 

Među bolesti pluća koje se mogu otkriti skenerom spadaju: 

 • Virusna upala pluća (uključujući COVID 19), tuberkuloza, bronhiektazije, cistična fibroza, upala ili druge bolesti plućne maramice, intersticijalne bolesti pluća, hronična opstrukscijska bolest pluća, atipične infekcije (gljivične), edemi pluća, enfizem pluća, sarkoidoza, urođene abnormalnosti.
 • CT grudnog koša je nezaobilazan pri skriningu radi ranog otkrivanja raka pluća kod strastvenih pušača starijih od 40 godina, a sa više od 20 godina pušačkog staža. Njima se CT grudnog koša preporučuje na svakih 5 godina.

KAKO SE IZVODI SKENER GRUDNOG KOŠA?

Mašina za skenersku dijagnostiku je velika mašina u obliku cilindra kroz koju se kreće sto na kome pacijent leži dok ona rotira oko njega. Pacijent treba da leži nepomično kako bi dobijeni snimci bili jasni. Osobama i deci koja ne mogu mirno da leže daje se sredstvo za smirenje. Bel Medic ima tim anesteziologa koji je posebno obučen da sa izuzetnom pažnjom pristupa davanju sredstava za sedaciju i anesteziju deci.
Svaka rotacija mašine omogućava pravljenje slike iz različitih uglova i prikaz različitih preseka organa koji se snima. Rotacije su praćene zvukom.
Radiološki tehničar će se nalaziti u odvojenoj prostoriji pored pacijenta, tako da može da ga čuje i vidi. Pacijent može da komunicira sa tehničarom ukoliko bude potrebno. Ako bude neophodno, radiološki tehničar će zamoliti pacijenta da udahne vazduh kako bi se dobila jasnije slika.

Snimanje najčešće traje nekoliko desetina sekundi, a najduže 100 sekundi. Dobijene snimke tumači radiolog, postavlja dijagnozu i piše izveštaj namenjen specijalisti koji je pacijenta uputio na snimanje.

POTENCIJALNI RIZICI SKENERA (CT) GRUDNOG KOŠA 

 • Izloženost X zracima (rendgenskom zračenju) predstavlja mali rizik, jer skener najnovije generacije kakav ima Bel Medic izuzetno brzo radi skeniranje, pa je maksimalna izloženost X zracima za 80% manja nego kod skenera prethodnih generacija.
 • Ukoliko je snimanje potrebno raditi sa kontrastom, postoji rizik da pacijent dobije alergijsku reakciju, pre svega na jod. U slučaju alergijske reakcije, pacijentu se daju kortikosteroidi i tako se sprečavaju neželjena dejstva. 
 • Ako je pacijent osoba dijabetesom, trebalo bi da pojede lagani obrok 2-3 sata pre snimanja. Ako je pacijent na terapiji metforminom (Glucophage, Glukformin,Tefor) trebalo bi da prekine uzimanje leka 48 sati PRE i POSLE snimanja skenerom da ne bi došlo do metaboličke acidoze. Kod ovog stanja se menja pH krvi, što može da bude opasno.
 • Osobe koje su imale bubrežnu insuficijenciju ili boluju od bilo koje bubrežne bolesti, moraju da o tome obaveste lekara jer kontrastno sredstvo može da izazove zastoj u radu bubrega.
 • Ukoliko je pacijentkinja trudna, X zraci koji se koriste pri snimanju mogu da oštete plod.
 • Ukoliko pacijentkinja doji, konsultujte se sa doktorom da li da pre snimanja izmuzete mleko iz dojki.

PRIPREMA ZA SKENER (CT) GRUDNOG KOŠA 

Nije dozvoljeno da tokom snimanja nosite bilo koje metalne predmete, kaiš, nakit, naočare za vid ili protezu.

Kod obavljanja CT skenerskog snimanja kod dece je najčešće potrebno davanje lekova za smirenje (sedativa) kako bi dete tokom snimanja bilo mirno. Pokreti deteta mogu dovesti do stvaranja mutnih slika, zbog čega dijagnostički rezultati mogu biti netačni.

NAKON SNIMANJA GRUDNOG KOŠA SKENEROM 

Odmah nakon snimanja možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Zabrana upotrebe mašina i upravljanja motornim vozilima sat vremena posle davanja kontrasnog sredstva.

zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!