Spinalni centar

DIJAGNOSTIKA – PRECIZAN UVID U VAŠ PROBLEM

Lekar specijalista će, nakon pregleda, preporučiti dijagnostičke procedure čiji će rezultat dati precizan uvid u uzrok vašeg problema:

 • Rentgenska dijanostika kičmenog stuba
 • Skenerska (MSCT) dijagnostika kičmenog stuba
 • Magnetna rezonanca ( NMR) kičmenog stuba
 • EMNG (elektromioneurografija) ruku ili nogu
 • Laboratorijske analize
 • DEXA (Osteodenzitometrija), procedura za merenje koštane gustine


NAJČEŠĆE BOLESTI

 • Lumbalni sindrom
 • Cervikalni sindrom
 • Bol u leđima
 • Išijas
 • Discus hernija
 • Spinalna stenoza
 • Foraminalna stenoza


LEČENJE

U okviru spinalnog centra Bel Medica uspešno se primenjuju sledeće metode lečenja:

 • Konzervativno lečenje bola
 • Medikamentna terapija bola
 • Fizikalna terapija
 • Ortotička rehabilitacija
 • Minimalno invazivna terapija bola
  - periradikularne infiltracije
  - infiltracije malih zglobova
  - epiduralna terapija
 • Minimalno invazivne operacije kičmenog stuba
  - cervikalna mikrodiscektomija
  - mikrodiscektomija sa Metr-x sistemom
  - mimimalno invazivna fuzija -(Mini TLIF) lumbalnog dela kičme
  - lumbalna laminoforaminotomija sa Metr-x sistemom
  - termoablacija tumora Osteocool-om
  - perkutana vertebroplastika i kifoplastika kod oseteoporotičnih preloma kičme
  - minimalno invazivna korekcija kifoze kod višestrukih osteoporotičnih preloma
  - perkutana stabilizacija kičme kod preloma
 • Operacije kičmenog stuba
  - intraartikularna fuzija C1-C2 metodom po Magerl-Galliu
  - C1-C2 fuzija metodom po Harmsu
  - okcipitocervikalna fuzija kod reumatoidnog artritisa
  - vertebrektomija i implantacija zamenskog pršljena kod tumorskih, zapaljenskih bolesti i traume vratne, grudne i lumbalne kičme
  - operativna korekcija deformiteta kičme kod dece i odraslih (skolioza, kifoza, klizanja pršljena - spondilolisteza, hemivertebra)
  - implantacija proteza diska vratne kicme (ugradnja veštackog diska vratne kičme)
  - implantacija proteza diska lumbalne kicme (ugradnja veštackog diska vratne kičme)
  - operativno lecenje preloma vratne, grudne i lumbalne kičme


REHABILITACIJA

Uspeh mikrohirurške operacije diskus hernije je od 75 do 90 odsto, što znači da u najvećem broju slučajeva posle operacije nema nikakvih značajnih tegoba.


Tim neurologa:

Tim neuroradiologa:

Tim spinalnih ortopeda:

Tim fizijatra:

zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!