Spinalni centar

Centri izvrsnosti

DIJAGNOSTIKA – PRECIZAN UVID U VAŠ PROBLEM

Lekar specijalista će, nakon pregleda, preporučiti dijagnostičke procedure čiji će rezultat dati precizan uvid u uzrok vašeg problema:

 • Rentgenska dijanostika kičmenog stuba
 • Skenerska (MSCT) dijagnostika kičmenog stuba
 • Magnetna rezonanca ( NMR) kičmenog stuba
 • EMNG (elektromioneurografija) ruku ili nogu
 • Laboratorijske analize
 • DEXA (Osteodenzitometrija), procedura za merenje koštane gustine


NAJČEŠĆE BOLESTI

 • Lumbalni sindrom
 • Cervikalni sindrom
 • Bol u leđima
 • Išijas
 • Discus hernija
 • Spinalna stenoza
 • Foraminalna stenoza


LEČENJE

U okviru spinalnog centra Bel Medica uspešno se primenjuju sledeće metode lečenja:

 • Konzervativno lečenje bola
 • Medikamentna terapija bola
 • Fizikalna terapija
 • Ortotička rehabilitacija
 • Orthokin terapija spinalnog bola
 • Peridikularna i/ili epiduralna steroidna blokada (infiltracija)
 • Hirurško lečenje:
  • Mikrohirurška operacija lumbalne diskus hernije
  • Mikrohirurška tubularna - METRX operacija lumbalne diskus hernije
  • Mikrohirurška dekompresija spinalnog kanala kod spinalne stenoze na jednom, dva ili više nivoa
  • Mikrohirurška operacija cervikalne (vratne) diskus hernije sa ventralnom fuzijom “Cage“ („Kej- dž”) graftom (ACDF) na jednom ili dva nivoa
  • Operacije spinalnih tumora mikrohirurškom tehnikom
  • Ugradnja interspinoznog implanta kod foraminalne stenoze i degenerativnog oštećenja intervertebralnog diska


REHABILITACIJA

Uspeh mikrohirurške operacije diskus hernije je od 75 do 90 odsto, što znači da u najvećem broju slučajeva posle operacije nema nikakvih značajnih tegoba.


Tim neurologa:

 • Prof dr Marina Svetel
 • Prof dr Nadežda Čovićković Šternić
 • Dr Aleksandra Kačar
 • Prof. dr Elka Stefanova
 • Dr Dušica Smiljanić- Miljković
 • Prim dr Slavko Janković
 • Dr Biljana Kohen


Tim neuroradiologa:

 • Dr Dejan Akerman
 • Dr sci.med. Katarina Kačar
 • Dr Dragana Dželebdžić
 • Prim. dr sci.med. Biljana Georgievska - Brkić


Tim fizijatra:

 • Prim. dr Nataša Radosavljević
 • Dr Dragan Milović
 • Doc. dr Emilija Raspopović
 • Ass. dr Sanja Tomanović
 • Dr Slobodan Branković
 • Dr Mirjana Milenković

Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!