Stomatološki pregled zbog dogovora oko daljeg tretmana i eventualnih protetskih radova

Stomatologija (lečenje oboljenja zuba)

ŠTA JE STOMATOLOŠKI PREGLED ZBOG DOGOVORA OKO DALJEG TRETMANA?

Osnovni dijagnostički postupak tokom koga se utvrđuje stanje čvrstih i mekih tkiva usne duplje i orofacijalne regije pacijenta.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI

Radi ispitivanja zdravlja usta i zuba pacijenta i dogovora oko daljeg lečenja i izrade protetskih nadoknada.

KAKO SE IZVODI?

U ordinaciji, poželjno je da pacijent dođe sa ortopantomografskim snimkom.

POTENCIJALNI RIZICI

Ne postoji značajan rizik.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!