T Limfociti (CD4+)

Krvna slika i markeri inflamacije

ŠTA SU T LIMFOCITI (CD4+)?

CD 4 T limfociti su bela krvna zrnca (leukociti) i igraju značajnu  ulogu u imunskom sistemu. CD 4 T limfociti imaju ulogu i u aktivaciji  drugih imunskih ćelija.

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Ovaj test se najčešće radi u cilju utvrđivanja jačine imunskog  odgovora kod osoba sa HIV infekcijom. Ova laboratorijska analiza se radi  i kod praćenja odgovora imunskog sistema na terapiju kod bolesnika sa  HIV infekcijom (na svakih nekoliko meseci).

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!