T3

Štitna žlezda

Zašto se radi analiza?

U cilju procene funkcije štitne žlezde, za utvrđivanje oboljenja štitne žlezde, uključujući i hipertireoidizam, kao i za praćenje efikasnosti terapije oboljenja iste.

Kada se radi analiza?

Kada imate abnormalan nalaz TSH, sa normalnim fT4 nalazom i /ili znake i simptome hipertireoidizma.

Kako se uzima uzorak?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

Da li je potrebna priprema ?

Nije zahtevana posebna priprema, osim u slučaju uzimanja pojedinih lekova koji mogu da interferiraju sa određivanjem T3, kada je potrebna konsultacija sa lekarom.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!