TATI

Tumor markeri

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Korisiti se da bi se pratio tok bolesti kod niza maligniteta gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta.

KADA SE RADI ANALIZA?

Koristi se kod pacijenata kod kojih su dijagnostikovani maligniteti  gastrointestinalnog i urogenitalnog (karcinom grlića materic, jajnika,  pankreasa, jetre, bubrega ) da bi se pratio tok bolesti, ali se radi i  kod nekih benignih stanja gastrointestinalnog trakta.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!