TPA

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Korisiti se bi se pratio odgovor na terapiju tumora i da bi se pratio  povratak bolesti kod niza malignih oboljenja pošto je u korelaciji sa  deobom ćelija.

KADA SE RADI ANALIZA?

Korisiti se za praćenje toka bolesti i da bi se procenio odgovor na  terapiju kod niza malignih oboljenja (pluća, jetre, dojke, kolona,  jajnika, pankreasa, mokraćne bešike, prostate, štitne žlezde, vrata).

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci, ali se kao uzorci mogu koristiti i urin, pljuvačka, ascites, bronhoalveolarni lavaž.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
3.400,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!