Transglutaminska i endomizialna antitela

Imunologija

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Kao pomoć u dijagnostici celijačne bolesti i u praćenju terapije iste.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod osoba koje imaju simptome celijačne bolesti, kao što su hronični  proliv, abdominalni bol, anemija i gubitak težine; kod osoba koje imaju  srodnike koji su oboleli od celijačne bolesti i kod praćenja terapije.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Za dijagnostičke svrhe potrebna je dijeta u skladu sa uputima lekara, za praćenje terapije nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!