Trepanacija Cavum-a pulpe / aplikacija leka

Stomatologija (lečenje oboljenja zuba)

ŠTA JE TREPANACIJA CAVUM-a PULPE/APLIKACIJA LEKA?

Aplikacija leka u toku lečenja zuba ili otvaranje komore pulpe zuba.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI

Aplikacija leka i/ili otvaranje komore pulpe u toku endodontskog ili konzervativnog lečenja.

KAKO SE IZVODI?

Mašinskim i ručnim instrumentima i aplikacijom različitih medikamenata.

POTENCIJALNI RIZICI

Alergija na anestetik ili upotrebljeni lek.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!