UBC

Tumor markeri

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Korisiti se kao pomoć pri postavljanju dijagnoze i praćenje efekata terapije karcinoma mokraćne bešike.

KADA SE RADI ANALIZA?

Koristi se kod pacijenata kod kojih se sumnja na karcinom mokraćne  bešike, kao i kod onih kod kojih je postavljena dijagnoza za praćenje  efikasnosti terapije.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Analiza se radi iz prvog jutarnjeg urina.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!