Ultrazvuk glave (CNS) kod dece

ŠTA JE ULTRAZVUK GLAVE?

Ultrazvučni pregled glave omogućava pregled mozga i cerebrospinalne  tečnosti (likvora). Likvor (cerebrospinalna tečnost) okružuje mozak i  kičmenu moždinu i štiti ih od povreda. Ovaj pregled se najčešće izvodi  kod novorođenčadi i odojčadi, zato što im lobanja nije potpuno  formirana. Kod odraslih ovaj pregled je otežan, zato što ultrazvučni  talasi teško prolaze kroz kost. Pregled traje oko 30 minuta.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

  • Ultrazvučni pregled glave je rutinski pregled kod beba koje su  rođene prerano. Procedura se koristi u cilju ranog otkrivanja različitih  stanja, kao što su krvarenje ili oštećenje moždanog tkiva.
  • Kod  odojčadi se koristi u cilju otkrivanja proširenja moždanih komora  (hidrocefalusa), moždanog krvarenja, oštećenja bele mase, urođenih mana  mozga, infekcije ili tumora.
  • Kod odraslih se ovaj pregled koristi tokom operacije mozga u cilju procene položaja i izgleda tumorske mase.

KAKO SE IZVODI?

  • Dete se postavlja da leži na leđa, licem prema gore.
  • Lekar  stavlja poseban gel na površinu ultrazvučne sonde. Sonda je mali  plastični uređaj koji šalje i prima ultrazvučne talase. Gel ima ulogu da  poboljša provodljivost ultrazvučnih talasa i eliminiše vazduh između  kože i sonde. Sonda se postavlja na glavu bebe, tačnije na fontanele  (mesta na lobanji gde kosti još nisu potpuno srasle i gde postoji  direktan kontakt sa moždanim tkivom)
  • Ako se ova ultrazvučna metoda  koristi tokom operacije mozga, deo lobanje se uklanja, a izloženi deo  mozga se ispituje uz pomoć sonde.

POTENCIJALNI RIZICI

Pregled nije neprijatan za dete i ne nosi nikakav rizik.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema deteta za ovaj pregled.

NAKON ULTRAZVUKA GLAVE

Dete omah može vratiti svojim uobičajenim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
6.600,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!