Ultrazvuk glave (CNS) kod dece

Dečja neurologija

ŠTA JE ULTRAZVUK GLAVE?

Ultrazvučni pregled glave omogućava pregled mozga i cerebrospinalne  tečnosti (likvora). Likvor (cerebrospinalna tečnost) okružuje mozak i  kičmenu moždinu i štiti ih od povreda. Ovaj pregled se najčešće izvodi  kod novorođenčadi i odojčadi, zato što im lobanja nije potpuno  formirana. Kod odraslih ovaj pregled je otežan, zato što ultrazvučni  talasi teško prolaze kroz kost. Pregled traje oko 30 minuta.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

  • Ultrazvučni pregled glave je rutinski pregled kod beba koje su  rođene prerano. Procedura se koristi u cilju ranog otkrivanja različitih  stanja, kao što su krvarenje ili oštećenje moždanog tkiva.
  • Kod  odojčadi se koristi u cilju otkrivanja proširenja moždanih komora  (hidrocefalusa), moždanog krvarenja, oštećenja bele mase, urođenih mana  mozga, infekcije ili tumora.
  • Kod odraslih se ovaj pregled koristi tokom operacije mozga u cilju procene položaja i izgleda tumorske mase.

KAKO SE IZVODI?

  • Dete se postavlja da leži na leđa, licem prema gore.
  • Lekar  stavlja poseban gel na površinu ultrazvučne sonde. Sonda je mali  plastični uređaj koji šalje i prima ultrazvučne talase. Gel ima ulogu da  poboljša provodljivost ultrazvučnih talasa i eliminiše vazduh između  kože i sonde. Sonda se postavlja na glavu bebe, tačnije na fontanele  (mesta na lobanji gde kosti još nisu potpuno srasle i gde postoji  direktan kontakt sa moždanim tkivom)
  • Ako se ova ultrazvučna metoda  koristi tokom operacije mozga, deo lobanje se uklanja, a izloženi deo  mozga se ispituje uz pomoć sonde.

POTENCIJALNI RIZICI

Pregled nije neprijatan za dete i ne nosi nikakav rizik.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema deteta za ovaj pregled.

NAKON ULTRAZVUKA GLAVE

Dete omah može vratiti svojim uobičajenim aktivnostima.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!