Ultrazvuk srca (Ehokardiografija) kod dece

Dečja kardiologija

ŠTA JE ULTRAZVUK SRCA?

Ultrazvučno snimanje srca ili ehokardiografija je neinvazivna i  potpuno bezbolna dijagnostička metoda kojom se obavlja pregled srca i  velikih krvnih sudova srca. Ovim pregledom se mogu otkriti različita  oštećenja srca i srčanog mišića, ukoliko su prisutna. Pregled traje oko  30 minuta.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE KORISTI?

  • U cilju otkrivanja različitih urođenih srčanih mana(ASD, VSD,  koarktacija aorte, Tetralogija Fallot, Transpozicija velikih krvnih  sudova), bolesti srčanih zalistaka, oštećenja srčanog mišića, zapaljenja  srčanog mišića (miokarditisa), zapaljenja srčanih zalistaka  (endokarditisa), bolesti velikih krvnih sudova srca, prisustva krvnih  ugrušaka u plućnoj arteriji (plućna embolija).
  • U culju otkrivanja uzroka tegoba kao što je bol u grudima.
  • Otkrivanje urođenih srčanih mana kod ploda tokom trudnoće (fetalni ultrazvuk srca).

KAKO SE IZVODI?

  • Tokom pregleda dete će ležati na leđima ili će zauzeti određeni  položaj. Ukoliko dete bude uznemireno tokom pregleda lekar će Vas  zamoliti da mu pomognete da zauzme pravilan položaj.
  • Nakon toga  lekar će staviti poseban gel na površinu ultrazvučne sonde. Sonda je  mali plastični uređaj koji šalje i prima ultrazvučne talase. Gel ima  ulogu da poboljša provodljivost ultrazvučnih talasa i eliminiše vazduh  između kože i sonde. Lekar će prisloniti sondu na grudni koš deteta u  cilju dobijanja jasne slike srca i velikih krvnih sudova srca.

POTENCIJALNI RIZICI

  • Ova procedura ne nosi nikakav rizik.
  • Dete može osetiti blagu nelagodnost prilikom pritiska sonde na zid grudnog koša.

PRIPREMA

  • Nije potrebna posebna priprema deteta za ovaj pregled.
  • Dete može jesti i piti normalno pre pregleda.

NAKON ULTRAZVUKA SRCA

Nakon pregleda dete se može vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!