Uputstvo za sakupljanje 24-časovnog urina

* Bocu za sakupljanje 24-časovnog urina u toku sakupljanja je potrebno držati zatvorenu na hladnom mestu

Način sakupljanja:

  1. Pri prvom jutarnjem sakupljanju urina najpre kompletno ispraznite bešiku, odbacite taj urin i zabeležite vreme. Tokom dana i noći sakupljati sve uzorke urina (kompletnu količinu) u bocu (ili dve, ukoliko bude potrebno)
  2. Drugi dan (kraj sakupljanja): Prvu jutarnju porciju urina dodajte prethodno sakupljenoj količini otprilike u isto kada je započeto sakupljanje. Sa ovom jutarnjom porcijom urina sakupljanje je završeno.
  3. Bocu sa urinom donesite u laboratoriju.
  4. Pojedine analize 24-časovnog urina zahtevaju da se urin sakuplja uz dodatak konzervansa koji se dobija u laboratoriji pre sakupljanja urina.
  5. Preporuka da se dan ranije, kao i na dan sakupljanja urina, ne uzima terapija, ali se o tome obavezno konsultujte sa svojim lekarom.
zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!