Uputstvo za sakupljanje 24-časovnog urina

Urin

* Bocu za sakupljanje 24-časovnog urina u toku sakupljanja je potrebno držati zatvorenu na hladnom mestu

Način sakupljanja:

1. Pri prvom jutarnjem sakupljanju urina najpre kompletno ispraznite bešiku, odbacite taj urin i zabeležite vreme. Tokom dana i noći sakupljati sve uzorke urina (kompletnu količinu) u bocu (ili dve, ukoliko bude potrebno)

2. Drugi dan (kraj sakupljanja): Prvu jutarnju porciju urina dodajte prethodno sakupljenoj količini otprilike u isto kada je započeto sakupljanje. Sa ovom jutarnjom porcijom urina sakupljanje je završeno.

3. Bocu sa urinom donesite u laboratoriju.

4. Pojedine analize 24-časovnog urina zahtevaju da se urin sakuplja uz dodatak konzervansa koji se dobija u laboratoriji pre sakupljanja urina.

5. Preporuka da se dan ranije, kao i na dan sakupljanja urina, ne uzima terapija, ali se o tome obavezno konsultujte sa svojim lekarom.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!