Urološki centar

Centri izvrsnosti

Bel Medic urološki centar je vodeći centar za dijagnostiku i lečenje bolesti urogenitalnog sistema kod dece i odraslih. U urološkom centru Bel Medica sa najvećom pažnjom i negom pacijenta zbrinjavamo mnogobrojne česte urološke tegobe kao što su: lečenje bubrežnih problema, mokraćovoda, mokraćne bešike, izvodnog mokraćnog kanala, prostate i testisa kod muškaraca. 

Ono što Bel Medic pruža svojim pacijentima u urološkom centru jesu kompletna i brza dijagnostika bolesti urogentialnog sistema, najbolji izbor za sprovođenje tretmana, rešavanje problema bez čekanja, multidisciplinarni pristup tima lekara različitih specijalnosti kao i pružanje konzilijarnog mišljenja. 

Nakon pregleda će lekar preporučiti najbolju dijagnostičku proceduru, i vrlo ubrzo ćete imati precizan uvid u vaš problem.

Ono što vam urološki centar omogućava jesu : laboratorijske analize uzoraka krvi, urina i sperme, potom ultrazvučni pregled abdomena i testisa, nativni rentgenski snimak uro-trakta MSCT (skenerska) urografija i NMR (magnetna) urografija.  Pored toga možete sa najvećom pouzdanošću da izvršite biopsiju prostate kao i citoskopiju.

UROLOŠKO LEČENJE DECE

Kod urološkog lečenja dece neophodna je dobra preoperativna prirema deteta, koja podrazumeva izradu laboratorijske analize krvi I urina, pregled pedijatra sa EKG-om I pregled dečijeg anasteziologa.


U BEL MEDICU MOŽETE OBAVITI SLEDEĆE UROLOŠKE INTERVENCIJE U LOKALNOJ/ EPIDURALNOJ /OPŠTOJ ANESTEZIJI :
• Cirkumcizija-obrezivanje
• Operacija nespuštenih testisa
• Endoskopsko ubrizgavanje Deflux paste kod vezikoureteralnog refluxa( VUR-a)
• Operacija vezikoureteralnog refluxa ( VUR-a)
• Operacija hipospadije –urođene anomalije penisa
• Adhezioliza
• Operacija preponske kile
• Operacija epispadije
• Operacija ekstrofije bešike

UROLOŠKO LEČENJE ODRASLIH 

Kod urološkog lečenja I procedura neophodna je dobra preoperativna prirema deteta, koja podrazumeva izradu laboratorijske analize krvi I urina, pregled pedijatra sa EKG-om I pregled dečijeg anasteziologa.

UROLOŠKE INTERVENCIJE U LOKALNOJ/ EPIDURALNOJ /OPŠTOJ ANESTEZIJI:

  • Operacije tumora mokracne bešike
  • Endoskopsko uklanjanje kamena iz mokraćnih puteva – endoskopska litotripsija
  •  Endoskopsko – lasersko uklanjanje kamena iz mokraćnih puteva

Laparoskopske urološke operacije:
• Laparoskopske operacije prostate
• Laparoskopske operacije bubrega i nadbubrežne žlezde
• Laparoskopske operacije mokracne bešike
• Laparoskopske operacije testisa

Klasične („otvorene“) urološke operacije:

• Operacije bubrega
• Operacije prostate
• Operacije testisa, hidrokele (vodene ciste), varikocele

POSTOPERATIVNI OPORAVAK

Postoperativni oporavak kod dece i odraslih podrazumeva 24-časovni lekarski nadzor i primenu antibiotske i analgetske terapije.

CENTAR ZA KALKULOZE UROTRAKTA

Opšta bolnica Bel Medic jedan je od regionalno relevantnih i priznatih centara za lečenje kalkuloza urotrakta budući da obuhvata kompletnu dijagnostiku i sve neinvazivne i opertivne metode lečenja kamena u bubregu, mokraćnoj bešici i mokraćnim kanalima. Vrhunski tim eksperata i iskusnih urologa i radiologa radi u skladu sa naprednim protokolima lečenja, kakvi se sprovode u svetski priznatim centrima. 

KOMPLETNA DIJAGNOSTIKA

  • Skenerska (CT) urografija je dijagnostička metoda kojom se precizno utvrđuju čvrstina, veličina, zapremina, oblik i pozicija kamena u urotraktu. Od ovih karakteristika kamena zavisi izbor metode lečenja, a adekvatan metod lečenja glavni je preduslov za izlečenje.

CT urografiju u Bel Medicu radi tim radiologa sa velikim iskustvom u dijagnostici kalkuloza svih etiologija. Rutinski, brzo i precizno tumače bitne radiografske parametre za određivanje terapije.   

  • Ultrazvuk je primarno, precizno dijagnostičko sredstvo na osnovu kog urolog zaključuje kakva je sve      dodatna dijagnostika potrebna za konkretnog pacijenta. 
  • Laboratorija u Bel Medicu radi 24 časa i vikendom i praznicima, tako da urolog u svakom trenutku može da dobije sve potrebne analize.


NAJSAVREMENIJE METODE LEČENJA

  • Endoskopska litotripsija podrazumeva razbijanje kamena u bilo kom delu urotrakta: bubregu, ureteru (kanalu koji spaja bubrege i bešiku),     mokraćnoj besici, uretri (izvodnom mokraćnom kanalu). Kamenu se pristupa kroz prirodne urinarne puteve, tako da kod ove operacije nema reza na koži.  Kamen se razbija direktno, mehaničkim, ultrazvučnim ili laserskim izvorom energije. Bel Medic poseduje i polučvrste (semirigidne) i mekane (fleksibilne) ureterorenoskope i cistoskope. Ovi instrumenti omogućavaju lekaru pristup svim, pa i najkomlikovanijim lokalizacijama kamena. Nakon litotripsije pacijent spontano mokrenjem izbacuje usitnjene  delove kamena. Endoskopska litotripsija radi se u opštoj anesteziji.
  • Perkutana nefrolitolapaksija je minimalno invazivna metoda, kojom se kamenu u bubregu pristupa kroz rez na koži veličine 8 do 10 milimetara. bubreg se ulazi sa bočne strane i kamen se razbija na sitnije delove mehaničkim, ultrazvučnim ili laserskim izvorom energije. Potom se  usitnjeni delovi kamena u potpunosti izvlače iz bubrega. Prednost perkutane nefrolitolapaksije nad otvorenom operacijom kamena u bubregu je  u tome što je oporvak brži, postoperativni bol slabiji, a oštećenja bubrega i okolnih tkiva su minimalna.
  • Laparoskopska pijelolitotomija (laparoskopsko odstranjivanje kamena u bubregu) i laparoskopska ureterolitotomija (laparoskopsko odstranjivanje kamena u ureteru, kanalu koji spaja bubreg i bešiku) rade se kroz 3-4 milimetarska reza na trbušnoj duplji. Kroz te rezove pristupa se bubrežnoj karlici ili ureteru i iz njih se izvlači kamen. Ova operacija se radi u opštoj anesteziji.
Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!