Video-asistirana torakoskopska biopsija pluća

ŠTA JE VIDEO-ASISTIRANA TORAKOSKOPSKA HIRURGIJA?

Video asistirana torakoskopska hirurgija (VATS) je minimalno  invazivna hirurška procedura koja omogućava ispitivanje struktura i  organa u unutrašnjosti grudnog koša. Slika unutrašnjosti grudnog koša  dobija se uz pomoć torakoskopa-specijalnog hirurškog instrumenta sa  izvorom svetlosti i video kamerom na vrhu. Ovaj instrument se u grudni  koš uvodi kroz male rezove (incizije) na međurebarnom prostoru. Ova  metoda se može korisiti u ispitivanju različitih bolesti i stanja,  uzimanju uzorka tkiva pluća i plućne maramice. Prednost ove metode je  pravljenje malnjih rezova, manji postoperativni bol, brži oporavak i  kraći boravak u bolnici u odnosu na klasičnu hiruršku metodu.

ŠTA JE VIDEO-ASISTIRANA TORAKOSKOPSKA BIOPSIJA PLUĆA?

Video-asistirana torakoskopska biopsija pluća predstavlja minimalno  invazivnu proceduru kojom se uzima tkivo pluća za biopsiju i šalje u  laboratoriju na dalju analizu.

ZAŠTO SE RADI (INDIKACIJE)?

 • U cilju uzimanja uzorka pluća kod sumnje na infekciju, karcinom  (zloćudni tumor) pluća, kod prisustva određene tumorske mase ili kod  sumnje na različite bolesti pluća čiji nastanak može biti povezan sa  pušenjem.
 • U cilju otkirvanja uzroka tegoba kao što su: uporan  kašalj, nedostatak vazduha, bol u grudima, tamno prebojen ili krvav  ispljuvak (sputum), promuklost ili otežano gutanje.

KAKO SE IZVODI?

 • VATS se izvodi najčešće u opštoj anesteziji. Ako se operacija izvodi u opštoj anesteziji tokom procedure nećete biti svesni.
 • Operacija se izvodi tako što hirurg ubacuje torakoskop u grudni koš  kroz male rezove na koži grudnog koša u nivou međurebarnih prostora. Uz  pomoć torakoskopa hirurg ispituje unutrašnjost grudnog koša. Kroz druge  rezove hirurg ubacuje različite hirurške instrumente uz pomoć kojih  uzima uzorak tkiva pluća i šalje u laboratoriju na analizu.
 • Ukoliko je potrebno, nakon operacije hirurg postavlja posebne cevčice  koje imaju ulogu da uklanjaju strani sadržaj (tečnost, krv, vazduh …) iz  grudnog koša (tzv. torakalni drenovi).

POTENCIJALNI RIZICI

 • Komplikacije koje mogu nastati nakon ove minimalno invazivne  intervencije uključuju krvarenje, infekciju, promuklost, poremećaj  srčanog ritma, kolaps pluća (pneumotoraks), povredu okolnih organa i  struktura, respiratornu insuficijenciju ili oštećenje nerava.

PRIPREMA

 • Hirurg ili drugi zdravstveni radnik će sa Vama razgovarati o  pripremi pred ovu operaciju. Preporučuje se da prestanete sa pušenjem,  zato što se na taj način smanjuje rizik od nastanka komplikacija.
 • Ukoliko uzimate lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (Aspirin,  Plavix, Farin, Sincum, Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Eliquis…) biće  potrebno da u konsultaciji sa lekarom privremeno prekinete uzimanje ovih  lekova.
 • Može biti potrebno da pre operacije uradite određene  testove plućne funkcije. Obavestite lekara ukoliko imate alergiju na  neke lekove ili hranu. Obavestite lekara ukoliko ste trudni.
 • Ukoliko se operacija izvodi u opštoj anesteziji biće potrebno da 8-12 sati pre operacije ne jedete i ne pijete.

OPORAVAK NAKON VIDEO-ASISTIRANE TORAKOSKOPSKE BIOPSIJE PLUĆA

 • Očekuje se da u bolnici ostanete 1-2 dana (po potrebi i duže). Ovaj  vremenski okvir je gurbo određen i zavisi od brzine Vašeg oporavka  nakon operacije. Kod kuće je potrebno da se postepeno vraćate  uobičajenim aktivnostima. Izbegavajte dizanje tereta i napornu fizičku  aktivnost.
 • Nakon operacije fizioterapeut će Vam objasniti vežbe  disanja koje je potrebno da radite kako biste sprečili nastanak  infekcije. Poželjno je da ove vežbe radite na svakih sat vremena.  Ukoliko se osećate dobro poželjno je da što pre ustanete iz kreveta i krenete sa hodanjem (u skladu sa mogućnostima).
 • U toku izvođenja  VATS operacije hirurški instrumenti se uvode kroz međurebarne prostore.  Tada se mogu povrediti određeni nervi što može izazvati bol ili  utrnulost određenog dela tela. Ukoliko ove tegobe traju duži vremenski  period potrebno je da se obratite Vašem hirurgu iz Bel Medic-a.
zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
200.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!