VATS - VIDEO ASISTIRANA TORAKOSKOPSKA HIRURGIJA

ŠTA JE VIDEO-ASISTIRANA TORAKOSKOPSKA HIRURGIJA?

Video asistirana torakoskopska hirurgija (VATS) je minimalno  invazivna hirurška procedura koja omogućava ispitivanje struktura i  organa u unutrašnjosti grudnog koša. Slika unutrašnjosti grudnog koša  dobija se uz pomoć torakoskopa-specijalnog hirurškog instrumenta sa  izvorom svetlosti i video kamerom na vrhu. Ovaj instrument se u grudni  koš uvodi kroz male rezove (incizije) na međurebarnom prostoru. Ova  metoda se može korisiti u ispitivanju različitih bolesti i stanja,  uzimanju uzorka tkiva pluća i plućne maramice. Prednost ove metode je  pravljenje malog reza, manji postoperativni bol, brži oporavak i kraći  boravak u bolnici u odnosu na klasičnu hiruršku metodu.

ZAŠTO SE RADI (INDIKACIJE)?

 • U cilju uzimanja uzorka tkiva pluća ili plućne maramice za biopsiju.
 • U cilju uklanjanja limfnih čvorova.
 • U cilju uklanjanja tumorskih promena na plućima.
 • U cilju lečenja različitih stanja kao što je nakupljanje tečnosti u pleuralnom prostoru (pleuralni izliv).
 • U cilju lečenja prekomernog znojenja (VATS simpatektomija), u cilju  poboljšanja stanja kod bolesnika sa mijastenijom gravis (VATS  timektomija).

KAKO SE IZVODI VIDEO-ASISTIRANA TORAKOSKOPSKA HIRURGIJA?

 • VATS se izvodi najčešće u opštoj anesteziji. Ako se operacija izvodi u opštoj anesteziji tokom procedure nećete biti svesni.
 • Operacija se izvodi tako što hirurg ubacuje torakoskop u grudni koš  kroz male rezove na koži grudnog koša u nivou međurebarnih prostora. Uz  pomoć torakoskopa hirurg ispituje unutrašnjost grudnog koša. Kroz rezove  hirurg može ubaciti i druge hirurške instrumente uz pomoć kojih može  uzeti uzorak tkiva pluća, plućne maramice ili ukloniti tečnost ili tumor  koji je prisutan u grudnom košu. Uzorak tkiva pluća ili drugi uzorci  šalju se u laboratoriju na analizu.
 • Ukoliko je potrebno, nakon  operacije hirurg postavlja posebne cevčice koje imaju ulogu da uklanjaju  strani sadržaj (tečnost, krv, vazduh …) iz grudnog koša (tzv. torakalni  drenovi).

POTENCIJALNI RIZICI

 • Značajno je brži oporavak nakon torakoskopske operacije nego nakon klasične operacije grudnog koša.
 • Veoma mali broj pacijenata može imati ozbiljnije komplikacije, kao što su krvarenje, infekcija, kolaps pluća (pneumotoraks).
 • Obratite se svom lekaru ukoliko imate visoku temperaturu, bol u  grudima, krv u ispljuvku, kratak dah, ukoliko su rane crvene ili iz njih  curi otok ili gnoj.

PRIPREMA

 • Grudni hirurg će sa Vama razgovarati o pripremi pred ovu operaciju. Preporučuje se da prestanete sa pušenjem, zato što se na taj način smanjuje rizik od nastanka problema sa disanjem.
 • Ukoliko uzimate  lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (Aspirin, Plavix, Farin, Sincum,  Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Eliquis…) biće potrebno da u konsultaciji sa  lekarom privremeno prekinete uzimanje ovih lekova.
 • Može biti  potrebno da pre operacije uradite određene testove plućne funkcije.  Obavestite lekara ukoliko imate alergiju na neke lekove ili hranu.  Obavestite lekara ukoliko ste trudni.
 • Ukoliko se operacija izvodi u opštoj anesteziji 8-12 sati pre operacije biće potrebno da ne jedete i ne pijete.

OPORAVAK NAKON VIDEO-ASISTIRANA TORAKOSKOPSKE HIRURGIJE

 • Očekuje se da u bolnici ostanete 1-2 dana (po potrebni i duže). Ovaj vremenski okriv je gurbo određen i zavisi od brzine Vašeg oporavka  nakon operacije. Kod kuće je potrebno da se postepeno vraćate  uobičajenim aktivnostima. Izbegavajte dizanje tereta i napornu fizičku  aktivnost.
 • Nakon operacije fizioterapeut će Vam objasniti vežbe disanja koje je potrebno da radite kako biste sprečili nastanak  infekcije. Poželjno je da ove vežbe radite na svakih sat vremena.  Ukoliko se osećate dobro poželjno je da što pre ustanete iz kreveta i krenete sa hodanjem (u skladu sa mogućnostima).
 • U toku izvođenja  VATS operacije hirurški instrumenti se uvode kroz međurebarne prostore. Tada se mogu povrediti određeni nervi što može izazvati bol ili  utrnulost određenog dela tela. Ukoliko ove tegobe traju duži vremenski  period potrebno je da se obratite Vašem grudnom hirurgu iz Bel Medic-a.
zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!