Von Willebrand faktor - aktivnost

Koagulacija

ŠTA JE AKTIVNOST VON-WILLEBRANDOVOG FAKTORA?

Von Willebrandov faktor je protein koji je uključen u proces  zgrušavanja krvi. Aktivnost Von Willebrandovog faktora je laboratorijski  test kojim se meri nivo aktivnosti ovog proteina u krvi.

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Von-Willebrandov faktor antigen je laboratorijski test koji se  koristi u otkrivanju uzroka obilnih i učestalih krvarenja, naročito kod  osoba čiji članovi porodice imaju Von-Wilebrandovu bolest ili  hemofiliju; u otkrivanju Von Willebrandove bolesti i razlikovanju tipova  ove bolesti; u cilju otkrivanja drugih poremećaja zgrušavanja krvi.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzima se kap krvi iz prsta ili ušne resice.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!