Vreme krvarenja

ŠTA JE VREME KRVARENJA?

Vreme krvarenja je laboratorijski test kojim se meri trajanje  krvarenja i brzina stvaranja trombocitnog čepa. Ovim testom se  procenjuje funkcija trombocita (krvnih pločica) i sposobnost organizma  da stvori trombocitni čep.

KADA SE RADI ANALIZA?

Vreme krvarenja se koristi u cilju procene prve faze hemostaze  (zgrušavanja krvi), koja uključuje slepljivanje trombocita (krvnih  pločica) na povređene kapilare i aktivaciju i agregaciju (nagomilavanje)  trombocita. Vreme krvarenja može biti poremećeno kada je broj krvnih  pločica manji ili kada je funkcija krvnih pločica poremećena. Uzroci  poremećaja vremena krvarenja mogu biti nasledni i stečeni.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Test se izvodi tako što se pravi rez na površinskom sloju kože i prati se vreme koje je potrebno da se krvarenje zaustavi.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
450,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!