maksilofacijalni hirurg

Dr Aleksandar Oroz

no profile

maksilofacijalni hirurg

Dr Aleksandar Oroz

U opštoj bolnici Bel Medic radi:

  •     Specijalističke preglede orofacijalne i maksilofacijalne regijeglave lica,vilica i vrata.
  •     Dijagnostika : invazivne hirurške dijagnostičke procedure (hirururška i iglena biospija tumorskih promena vrata)
  •     Operativne procedure : hirurgija glave lica vilica i vrata
  •     Hirurgija pljuvačnih žlezda
  •     Korektivna hirurgija urodjenih anomalija lica,vilica i vrata
  •     Estetska hirurgija lica i vrata

Radno mesto / Radno iskustvo:

2018. - Bel Medic

Od 2017. radi u Specijalističkoj hirurskoj ordinaciji "Ilinčić"

 2004. - Sluzba za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju, KBC Zemun

 2001. - Zdravstveni Centa Sveti Luka Smederevo

Obrazovanje:

    2001. - Specijalista maksilofacijalne hirurgije, Klinika za maksilofacijanu hirurgiju Beograd

    doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

    doktor stomatologije Medicinski fakultet Univerziteta u Beograd

Publikacije:

-    Preko 30 strucnih radova kao autor i koautor u domaćim i inostranim casopisima

-    U procesu odbrane doktorske disertacije iz Klinicke i eksperimentalne hirurgije

-    Mentor za lekare na specijalizaciji kao i doktore stomatllogije na obaveznom lekarskom stazu

Strani jezici:

Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja:

•    Onkološka hirurgija usne duplje lica vilica i vrata

•    Hirurgija pljuvacnih zlezda

•    Estetska hirurgija lica, vilica i vrata

Dostignuća i priznanja:

    2013. - Načelnik slušbe za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju, KBC Zemun

    2010. - Primarijus

    2006. - Šef odeljenja maksilofacijane hirurgije, KBC Zemun


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!