ortoped

Dr Aleksandar Radunović

Radno mesto / Radno iskustvo:

 • Bel Medic
 • Specijalista ortopedije, Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu
 • Ambulanta Generalštaba Vojske Srbije i Ministarstva odbrane Srbije
 • Član vojne misije pri UN u Čadu (MINURCAT II)
 • Lekar u Tekvondo i karate savezu Beograda

Obrazovanje:

 • Specijalsitički staž iz ortopedske hirurgije i traumatologije na VMA
 • Medicinski fakultet u Beogradu

Stručne aktivnosti:

 • Osnovni principi upravljanja traumom AO, Davos, Švajcarska
 • Napredak u upravljanju traumom AO, Porto Maso, Malta
 • Primarna i reviziona artroplastika kolena, Klinika Stolzalpe u Austriji
 • Totalna artroplastika kuka, Anesi, Francuska

Strani jezici:

 • Engleski

Dostignuća i priznanja:

 • Medalja UN
 • Norveška vojna medalja
 • Medalja Vladan Đorđević za hirurgiju
 • Nagrada za najbolju govornu prezentaciju na 15. kongresu vojnih lekara Balkana, Dion, Grčka, 2010.