Specijalista anesteziolog

Mr sc med. Aleksandra Bulašević

Aleksandra Bulašević

U Bel Medicu radi: 

 • Davnje anestezioloških zaključaka
 • Vođenje lokalne i opšte anestezije kod svih vrsta operacija i u svim uzrastima
 • Analgosedacija u dijagnostičkim procedurama.

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 2008-2020 odeljenje anesteziologije i intenzivne terapije u OB Sr Mitrovica
 • 2002-2008 lekar opšte medicine u Domu zdravlja Ruma (od 2002-2004 u Dispanzeru za školsku i predškolsku decu, od 2004-2008 služba Hitne medicinske pomoći)

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet Novi Sad 2001
 • Magistar medicinskih nauka. Medicinski fakultet Novi Sad 2008.
 • Specijalista anesteziologije, reanimatologijei intenzivne terapije. Medicinski fakultet Novi Sad 2015.
 • Kurs Pain School – Klagenfurt, Austrija, u organizaciji EFIC-a 2019

Profesionalna članstva

 • ESA (Evropsko udruženje anesteziologa) od 2015.
 • UITBS-SAPRT (Serbian  Association of Pain Research and Treatment) od 2014.

Stručne aktivnosti

 • Učestvovala u više internacionalnih studija kao lokalni istraživač

Strani jezici

 • Engleski
 • Nemački

Posebna sfera interesovanja:

 • Medicina bola