radiolog

Dr Aleksandra Jarić

no profile

radiolog

Dr Aleksandra Jarić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

mamografija, ultrazvuk dojki, magnetna rezonancija dojki

Radno mesto / Radno iskustvo:

2018. - Bel Medic

2012. - 2014. - Nacionalni koordinator za skrining raka dojke u sklopu  projekta  „Podrška ranom otkrivanju  raka dojke, grlića materice i raka debeleog  creva“ , finansiran od starne EU, preko delegacije EU u Srbiji, iz  pristupnih fondova EU za Republiku Srbiju

2000. - Institut za inkologiju i radiologiju Srbije , odeljenje za radiološku dijagnostiku dojke

Obrazovanje:

Doktorske studije iz oblasti inkologije -završna godina

Specijalizacija iz radiologije na Med. Fak Univ. u Beogradu

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Treća Beogradka Gimnazija, Beograd -priprodno matematički smer

Osnovna škola Sava Kovačević, Beograd

Strani jezici:

Engleski

Francuski

Posebna sfera interesovanja:

Dijagnostika i invazivna dijagnostika dojke, biopsije dojki pod kontrolom ultrazvuka

Steroetaksične perkutane  biopsije dojki pod kontrolom  mamografije , magnetne rezonancije


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.