neurolog

Dr sci. med. Aleksandra Kačar

no profile

neurolog

Dr sci. med. Aleksandra Kačar

Usluge

Elektromioneurografija (EMNG)
Pregled neurologa

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Neurološke preglede, EMNG preglede.

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. - Bel Medic, šef  kabineta za elektromioneurografiju (EMG) i rukovodilac kabineta za  evocirane potencijale (EP), Klinika za neurologiju, Klinički Centar  Srbije

Obrazovanje
2013. - Doktorska disertacija, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
2003. - Magisterijum, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
1998. - Specijalistički staž, Institut za neurologiju, Klinički Centar Srbije
1993. - Doktor medicine, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
10 radova u SSCI listi, indeks citiranosti - 196.
Pogledajte Pub Med listing publikacija

Profesionalna članstva
Svetska neurološka federacija (WFN)
Svetska federacija neuroloških društava (EFNS)
Udruženje za kliničku neurofiziologiju Srbije
Srpsko udruženje za periferni nervni sistem
Neurološka sekcija Srpskog Lekarskog Društva

Stručne aktivnosti:

  • 2005/2006  Edukacija iz elektromioneurografije - Institut za neurologiju, KCS
  • 2004/2005  Boravak na odeljenju kliničke neurofiziologije, Klinični Centar Ljubljana,
  • 6 nedelja boravka u svojstvu kliničkog posmatrača na odeljenju kliničkih neuronauka, King's College, London, UK
  • 5 meseci boravka u svojstvu kliničkog istraživača na odeljenju za  ispitivanje motorike i nevoljnih pokreta , The National Hospital for  Neurology and Neurosurgery , London, UK
  • Edukacija na kursu EMG i neurografija u kliničkoj neurofiziologiji perifernog nervnog sistema, Upsala, Švedska

Strani jezici
Engleski
Slovenački
Italijanski (bazični nivo)

Posebna sfera interesovanja
Elektromioneurografija, Evocirani potencijali, transkraijalna magnetna stimulacije, kontrola motorike, polineuropatije.


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!