neurolog

Dr sci. med. Aleksandra Kačar

no profile

neurolog

Dr sci. med. Aleksandra Kačar

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Neurološke preglede, EMNG preglede.

Radno mesto / Radno iskustvo:

 2018. - Bel Medic, šef  kabineta za elektromioneurografiju (EMG) i rukovodilac kabineta za  evocirane potencijale (EP), Klinika za neurologiju, Klinički Centar  Srbije

Obrazovanje:

2013. - Doktorska disertacija, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

2003. - Magisterijum, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

1998. - Specijalistički staž, Institut za neurologiju, Klinički Centar Srbije

1993. - Doktor medicine, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

10 radova u SSCI listi, indeks citiranosti - 196.

Pogledajte Pub Med listing publikacija

Profesionalna članstva:

Svetska neurološka federacija (WFN)

Svetska federacija neuroloških društava (EFNS)

Udruženje za kliničku neurofiziologiju Srbije

Srpsko udruženje za periferni nervni sistem

Neurološka sekcija Srpskog Lekarskog Društva

Stručne aktivnosti:

- 2005/2006  Edukacija iz elektromioneurografije - Institut za neurologiju, KCS

- 2004/2005  Boravak na odeljenju kliničke neurofiziologije, Klinični Centar Ljubljana,

- 6 nedelja boravka u svojstvu kliničkog posmatrača na odeljenju kliničkih neuronauka, King's College, London, UK

-  5 meseci boravka u svojstvu kliničkog istraživača na odeljenju za  ispitivanje motorike i nevoljnih pokreta , The National Hospital for  Neurology and Neurosurgery , London, UK

- Edukacija na kursu EMG i neurografija u kliničkoj neurofiziologiji perifernog nervnog sistema, Upsala, Švedska

Strani jezici:

Engleski

Slovenački

Italijanski  (bazični nivo)

Posebna sfera interesovanja:

Elektromioneurografija, Evocirani potencijali, transkraijalna magnetna stimulacije, kontrola motorike, polineuropatije.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!