pedijatar pulmolog

Dr Aleksandra Vukov

 Aleksandra Vukov

pedijatar pulmolog

Dr Aleksandra Vukov

Usluge

Spirometrija

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Pregledi neonatusa, odojcadi, predškolske i školske dece do 18  godina, vakcinaciju, ortoskopske preglede.

Radno mesto / Radno iskustvo
2014.  pedijatar pulmolog, Bel Medic
2006.  specijalista pedijatrije,  Dom zdravlja ‘’Dr Dragan Funduk’’ Pecinci
1997.  doktor opšte medicine, Dom zdravlja ‘’Dr Dragan Funduk’’ Pecinci
Od 2006. do 2014. u Domu zdravlja ‘’Dr Dragan Funduk’’ Pecinci,specijalista pedijatrije.

Obrazovanje
2017. Subspecijalizacija iz dečje pulmologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2006.  Specijalizacija iz pedijatrije, specijalistički obavila na Institutu za  majku i dete i u Univerzitetskoj dečjoj klinici, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu, Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Specijalistički staž iz pedijatrije na Institutu za majku i dete i u Univerzitetskoj dečjoj klinici.


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!