pedijatar - pulmolog i alergolog

Dr Aleksandra Vukov

Aleksandra Vukov

U Opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Kao pedijatar, pulmolog i alergolog ima integrativni pristup u lečenju dece, prvenstveno u vezi sa boestima organa za disanje i alergijama. 

U okviru opšte pedijatrije obavlja preglede novorođenčadi, odojčadi, predškolske i školske dece do 18 godina. Radi sistemastke preglede, vakcinaciju, ortoskopske preglede (preglede ušiju).

U okviru pulmologije primenjuje dijagnostičke metode: spirometriju, bronhoprovokativne i bronhodilatatorne testove, 

Kao alergolog radi ispitivanje i utvrđivanje prisustva alergija na hranu i na inhalatorne alergene (iz spoljašnje sredine), kao i njihovo lečenje. Bavi se lečenjem astme, atopijskog dermatitisa, alergijskog rinitisa,i hronične urtikarije (koprivnjače).Jedna je od retkih alergologa koji sprovode imunoterapiju alergija (tzv. vakcine i sublingvalnu imunoterapiju-SLIT).

Radno mesto / Radno iskustvo:
2014. - Pedijatar pulmolog, Bel Medic
2006. - Specijalista pedijatrije, Dom zdravlja ‘’Dr Dragan Funduk’’ Pećinci
1997. - Doktor opšte medicine, Dom zdravlja ‘’Dr Dragan Funduk’’ Pećinci
Od 2006. do 2014. u Domu zdravlja ‘’Dr Dragan Funduk’’ Pećinci,specijalista pedijatrije.

Obrazovanje:
2020. - Stekla zvanje subspecijaliste alergologije i kliničke imunologije
2017. - Subspecijalizacija iz dečje pulmologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2006. - Specijalizacija iz pedijatrije, specijalistički obavila na Institutu za majku i dete i u Univerzitetskoj dečjoj klinici, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu, Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Specijalistički staž iz pedijatrije na Institutu za majku i dete i u Univerzitetskoj dečjoj klinici.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!