neurolog

Dr Ana Špadijer

Radno mesto / Radno iskustvo
Neurolog, šef odejenja za neurofiziologiju KBC  DR Dragiša Mišović

Obrazovanje
Medicinski fakultet u Beogradu
Specijalizacija, Klinika za neurologiju VMA

Stručna usavršavanja
Elektromioneurohrafija

Profesionalna članstva
LKS, DNS, EAN

Strani jezici
Engleski, Nemački, Španski

Posebna sfera interesovanja
Neuromišićne i cerebrovaskularne bolesti