radiolog

Prim. dr sci. med. Biljana Georgievski-Brkić

no profile

radiolog

Prim. dr sci. med. Biljana Georgievski-Brkić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

CT i MR dijagnostika u neuroradiologiji: standardni pregledi glave, kičmenog stuba, angiografije glave i vrata

Radno mesto / Radno iskustvo:

Specijalna bolnica „Sveti Sava“ :

•    opšti lekarski staž 1997. - 1998.

•    klinički lekar 1998. - 2000.

•    lekar na specijalizaciji 2001. - 2005.

•    specijalista radiologije 2005.

•    Načelnik radiologije od jula 2007. i dalje

Obrazovanje:

•    Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, maj  1997.

•    Specijalista radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, jul 2005.

•    Fellowship I-iz oblasti neuroradiologije- novembar/decembar 2005. God, SAD , Chicago, Univerzitet  Chigaco Illinois, Neuroradiology Department

•    Fellowship II iz oblasti  neuroradiologije-oktobar 2009/januar 2010.god, SAD , Chicago,  Univerzitet  Chigaco Illinois, Neuroradiology Department

•    Doktor nauka, Doktorske studije kliničke medicine na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu-decembar 2015

•    Primarijus - jul 2016.

•    Naučni saradnik Medicinskog fakulteta u Beogradu iz oblasti radiologije - izbor u zvanje januar 2018.

Publikacije:

Autor i koautor 7 radova na SCI listi, 2 rada u časopisu nacionalnog značaja

Profesionalna članstva:

U organizacionom odboru:

•    prvog i drugog edukativnog kursa sa međunarodnimu učešćem na temu „Neurodijagnostika i terapija akutnog moždanog udara“  u Beogradu april 2009. i 2012.;

•    IV škole neuroradiologije u Beogradu,  jun 2017.;

•    Nacionalnog kongresa sa međunarodnim učešćem na temu „Dijagnostika i terapija akutnog ishemijskog moždanog  udara“ , Beograd, oktobar 2017.

Stručne aktivnosti:

Predavanja  po pozivu  :

•    Škola Doplera MAV i TCD-a u organizaciji Bolnice „Sveti Sava“ u Beogradu,

•    CT škola u Novom Sadu,

•    Škola Neuroradiologije u Beogradu,

•    Neuroradiološki Kongres Srbije u Beogradu,

•    Neurološki Kongres Srbije,  

•    Kongres Radiologa Srbije,

•    Kongres radioloških tehničara  i  tehničara nuklearne medicine Srbije.

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Napredene tehnike u neuroradiologiji: CT/MR perfuzije i MR spektroskopije


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.